Skip to main content

Hitachi

Sosyal Inovasyon

ENERJİ

Son zamanlarda, kamu altyapısının oynadığı temel role dair önemli bazı hatırlatıcılar ile karşılaştık. Özellikle, elektrik enerjisi tedarikçilerimizin güvenliği ve istikrarı büyük kaygı unsurları olarak ortaya çıktı.

Hitachi, modern yaşam tarzlarını ve sanayi büyümesini sürdürmek için hayati önem taşıyan istikrarlı elektrik tedarikini sağlamaya ek olarak, çevre üzerindeki etkileri en aza indirirken kaynakların verimli kullanımını en yükseğe çıkaran enerji üretimi sistemleri geliştiriyor. Aynı zamanda, yenilenebilir enerjiye dayalı sistemler yoluyla istikrarlı elektrik tedarikini destekleyen kontrol sistemlerini de aktif olarak geliştiriyoruz.

Enerji Alanının Değişen Ortamını Ele Almak

Hitachi Sosyal İnovasyonun enerji akışlarını optimize etme ve gelecek nesiller için daha güvenilir ve sürdürülebilir bir dünya sağlama bakımından temel önemde olduğu kanısındadır. Engin deneyimimiz ve gelişmiş bilgi teknolojilerimiz sayesinde termik santrallerden hidroelektrik santrallere ve rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerjilere kadar geniş bir yelpazeye yayılan enerji kaynaklarından etkili biçimde yararlanarak istikrarlı ve sürdürülebilir bir enerji tedariki sağlayabiliriz. Hitachi olarak, bilgi teknolojilerinin ve enerji sistemlerinin entegrasyonuna dayalı olan bir akıllı enerji altyapısına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.