Skip to main content

Hitachi

Sosyal Inovasyon

ANALİTİKLER

Analitiklerden yararlanarak başarılı dijital dönüşümünüzü yönlendirin.

Veri analitikleri, büyük miktarlardaki verilerden içgörüler alır ve bunları değere dönüştürür.
Hitachi olarak, işinizin dijital açıdan dönüştürülmesinde ilerlemeniz için size yardımcı olabiliriz.

Dijital dönüşüm, şirketlerin kurumsal değerlerini aralıksız olarak artırmaları için temel önem taşır. Bu geçiş sürecinde analiz ve simülasyon bir araya getirilerek gerçek hayattan senaryolar dijital bağlamda yansıtılır. Bu süreç, iş fikirlerinin hayata geçirilmesini çarpıcı biçimde hızlandırır ve sürekli iyileştirmenin temeli niteliğindedir.

Veri analitikleri, büyük miktarlardaki verilerden içgörüler alarak yeni değerler sağlar. Bu analitiklerin kısa döngüler halinde tekrarlanması sayesinde, iyileştirmelerinizin hızını yükseltebilir ve yeni yetiler kazanabilirsiniz; tüm bunlar sonuç olarak önemli inovasyonların yolunu açar.

Hitachi olarak, dijital dönüşümü, müşterilerimizle birlikte oluşturma sürecinde uzun vadede yer alarak destekleriz. Bu, işle ilgili sorunlarınızı çözerek yeni değerler yaratma taahhüdümüzün bir parçasıdır.

Analitiklerimiz halihazırda birçok iş alanında müşterilerin dijital dönüşümünü hızlandırıyor.

Mühendislik çalışmaları ve uzmanlıkları artık, dijitalleşme ve veri çözümleri yoluyla otomatik kılınabiliyor ve başkalarına aktarılabiliyor.

Mühendislik uzmanlığı, üretim çalışmalarını optimize etme ve üretim planlarını formüle etmede hayati bir rol oynuyor. Ancak, bu bilgiler hayli uzmanlık gerektirdiğinden, bunların tanımlanması ve daha geniş, daha verimli kullanım alanlarına uygulanması her zaman zor olmuştur. Artık, Hitachi analitiklerinin mümkün kıldığı sürekli analiz sayesinde, şirketiniz bu uzmanlığı otomatik ve dijital kılarak, onu daha fazla sayıdaki iş alanınızda kullanabilecektir. Örneğin, bir üretim şirketinin, daha önce yetkin mühendisler tarafından yapılan üretim planlarının formüle edilmesi ile ilgili işlerin %86’sını dijital olarak yeniden üretmesine yardımcı olduk. Bunun sonucunda, şirket, işinin daha fazla alanında kaliteyi artırmayı ve geliştirme döngülerini kısaltmayı başardı. Bu, Hitachi olarak, otomasyonda yeni fırsatlar bulmaya devam ederken üstlendiğimiz zorlu görevlerden sadece birisidir.

Tesisler ve ekipman birçok sektörün temeli niteliğindedir. Operasyonel verileri analiz ederek, başarısızlığın erken işaretlerini keşfetme yoluyla, etkili önlemeyi ve bakım önlemlerini hayata geçirebilirsiniz.

Tüm işletmeler, tesislerinin ve ekipmanlarının verimliliğinden güç alır. Organizasyonlar, en yüksek verimlilik ile çalışmak için, arızaların ve diğer etmenlerin neden olduğu devre dışı kalma süresini en aza indirmelidir. Analitikler sayesinde, bu operasyonel teknolojilerden verileri toplayarak ve analiz ederek arızaları proaktif biçimde öngörebiliyoruz. Talihsizliklerin ortaya çıkmasından önce önleme ve bakım önlemlerini hayata geçirme yoluyla tesislerin, ekipmanları ve hatta işin tamamının operasyonel açıdan en iyi şekilde kullanılmasına yardımcı olabiliriz.

Artan sayıdaki güvenlik ihlalinin neden olduğu hasarlar, geniş bir çeşitlilik gösteren verilerin zaman serileri analizinin yapılması yoluyla en aza indirilebilir.

Bilgi Güvenliğinin Küresel Durumu başlıklı rapora göre dünya çapındaki güvenlik olayları 2015 yılında önceki yıla göre %38 oranında artış göstermiştir. Bu ihlaller yılda milyarlarca dolarlık baş döndürücü bir ekonomik zarara neden oluyor. Bu feci zararlara karşı korunmanızı sağlamanın ilk adımı güvenlik tehditlerinin nedenlerini belirlemektir. Bunu yapmak için birçok farklı bilgi kaynağından gelen çeşitli bilgileri bir araya getiren kapsamlı bir süreç yoluyla zaman serileri analizi gerçekleştiriyoruz.

Hitachi’nin analitikleri, çeşitli teknolojiler ve fiziki destek ile desteklenmektedir

Veri Analitikleri Uzmanlığı Hizmetimiz, müşterilerin hem iş bilgisi hem de veri analizi istihbaratına sahip olan uzmanlar grubu yoluyla inovasyon yaratmalarını sağlıyor.

Büyük veri büyük bir iştir. Hitachi, gelişmiş analiz ürünleri ve bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) ürünlerine dair daha derin bir kavrayışla başlayarak, yeni dijital ekonomide büyük verileri büyümek amacıyla kullanmanıza yardımcı olur. Ancak sınırımız bu nokta değildir. Hitachi olarak, bu yenilikçi analitikler yaklaşımına ek olarak, Veri Analitikleri Uzmanlık Hizmetimiz yoluyla danışmanlık da sunarız.
Büyük veri kullanımında uzman olan Veri Analitikleri Uzmanlık Hizmetimiz ile analitikler sürecinin başından sonuna kadar eksiksiz bir rehberlik alırsınız.
Bu kapsamlı hizmet dört aşama içinde ilerler:

(1) Vizyon tasarlama ve hedef belirleme.
(2) Vizyonun gerçekleştirilmesi için senaryo geliştirilen, yaratılacak değerin netleştirildiği bir kullanım senaryosunu formüle etme.
(3) Veri analizi yönteminin belirlendiği ve etkililiğinin doğrulandığı, uygulamaya dönük kullanımı teyit etme.
(4) Sistemi hayata geçirme, nihai anlamda uygulamaya konmasını gerçekleştirme. Ekibimiz analitik sürecinin her aşamasında sizinle yakın biçimde birlikte çalışarak size destek olur.

Pentaho, operasyonel veriler ile büyük verilerin bütünleştirildiği bir analitik çözümüdür, işinizin tüm açılardan analiz edilmesini mümkün kılar.

Pentaho analitiklerinde, geniş bir çeşitlilik gösteren veriler bir araya getirilir (dahili verilerden harici verilere ve nesnelerin Internet’i (IoT) yoluyla toplanan devasa miktardaki verilere kadar) ve bunlar analiz için talep üzerine kullanıma sunulur. Bu çözümde, verilerin tümü bir “veri gölünde” bir araya getirilir ve hızlı biçimde, sade formatlı bir özet sağlanır. Aynı zamanda, organizasyonunuzun farklı bölümlerindeki kullanıcıların doğru bilgilere dayalı olarak olası en iyi karaları almaları için 360 derecelik analiz de sunar.

“Hitachi Yapay Zeka Teknolojisi” büyük hacimlerdeki verileri soruşturarak etkili varsayımlar ortaya çıkarır.

Hitachi olarak, yıllar süren araştırmalar sayesinde, müşterilerimiz için gerçek değer yaratan bir yapay zeka teknolojisi geliştirdik. Hitachi Yapay Zeka Teknolojisi, insan yetkinliklerinin sınırlarının ötesinde analiz yürüterek, varsayımları ve akla gelmeyecek çözümleri keşfetmenizi sağlar.