Skip to main content

Hitachi

Sosyal Inovasyon

YAPAY ZEKA

İşin bu öngörülemez çağını birlikte,
Hitachi Yapay Zeka Teknolojisi/H ile ele alalım.

DAHA FAZLASINI GÖR

Günümüzde iş dünyası öngörülemez niteliktedir.

“Gelecekle ilgili olarak bildiğimiz iki şey vardır: Gelecek bilinemez ve şimdi var olanlardan ve beklediklerimizden farklı olacaktır.”

── Peter Drucker *1

Bu öngörülemezliği ele almanın en iyi yolu nedir? Bu günümüzde iş alanında karşılaştığımız birçok zorlu görevden biridir ve zorluklar artmaya devam etmektedir.

Geçmişte, şirketler durumları kategoriler halinde sınıflandırır ve öngörülemez durumları sınıflandırmak için, her bir kategorideki beklenmedik olayları önceden göz önüne alırdı. Öte yandan, talep ve fiyatlardaki değişkenliklere ek olarak, bireysel tercihlerdeki çeşitlenme de gitgide artan bir hızla meydana geliyor. İş faaliyetleri sınırları aştıkça, şirketler ulusal ve bölgesel kültürler ve alışkanlıklardaki farklılıklarla karşılaşıyor. Tüm bunları doğru biçimde sınıflandırma girişiminde bulunmak, ezici bir sayıda kategori ile sonuçlanacaktır. Her türden durumun önceden göz önüne alınması kuramsal olarak imkansız olduğundan, bir şirketin sınıflandırmalarını ve yaklaşımlarını sürekli olarak güncellemesi gerekecektir; bu da büyük bir çabayı ve maliyeti zorunlu kılar.

*1:
P. F. Drucker, “Managing for Results”, Harper & Row, New York (1964).

İşte bu noktada Yapay Zeka devreye girer. Ancak var olan Yapay Zekanın da sınırları vardır.

Bu mevcut şartları değiştirmenin yolu Yapay Zekadır (AI). Günümüzde halihazırda kullanılan birçok tipte AI bulunmaktadır; ancak bunların her birisi belirli bir uygulamayla, sadece “özel amaçlı AI” ile sınırlıdır.

Örneğin, perakendeciler için müşteri tavsiyeleri üreten AI mevcuttur. Fotoğraftaki verilere dayalı olarak yüzleri tespit eden yüz tanıma sistemleri mevcuttur. Soru formlarına yanıt veren sistemler mevcuttur. İnsanların yüzlerini çevrimiçi görüntülere dayalı olarak saptayan teknolojiler vardır. Bu AI türlerinin insanların gireceği, programlar olarak uygulanan ve uygulandıkları her bir program için analiz edilen ve geliştirilen veri varsayımlarına dayalı olarak, insanlar tarafından tasarlanması gerekiyor. İnsanların öngördüğü varsayımlara dayalı olmanın dezavantajlarından birisi de genellikle insanların fikirlerini aşan sonuçlar üretmemeleridir.

H, gerçek yapay zeka olmayı hedeflemektedir.

Daha yüksek düzeyde çok yönlülüğe ulaşan teknolojilerden birisi, Hitachi tarafından 2015’te duyurulan Hitachi Yapay Zeka Teknolojisi/H’dir (bundan böyle “H” olarak anılacaktır). H ticari kullanıma sunulan ilk*2 “genel amaçlı AI” niteliğindedir. Yüksek sayıda varsayımı (bir milyondan fazla) otomatik olarak üretir; ardından gerekli kılınacak etmenleri bundan türetir ve insanlar tarafından verilen seçeneklerin en iyisini seçer. Özel amaçlı AI ve H’nin genel amaçlı yaklaşımı arasındaki ana fark, H’nin verilere dayalı olarak kendi karar alma süreci için varsayımlar geliştirmesidir.

Deneylerden birisinin örneği aşağıdadır. H ile donatılmış bir robot, oyuncak bloklardan yapılmış bir salıncağa yerleştirilir. “Salıncağın bükülme açısını en yükseğe çıkarma” amacı ile ona “dizlerini bükme ve uzatma” koşulu verilir. H, kendi hareketleri yoluyla elde edilen bilgilere dayalı olarak, dizlerin ne zaman ve ne kadar bükülmesi gerektiğine dair varsayımlar oluşturur. Bunlara dayalı olarak harekete geçer ve olası en iyi değerleri aramaya başlar (özel amaçlı AI, insanların bu bilgileri anlamalarını ve sağlamalarını gerekli kılar). H ile donatılmış olan robot bir dakikadan kısa süre içinde salıncağı sallamaya başladı, beş dakika içinde insanın kavrayışının da ötesine geçen bir salınım hareketi geliştirdi.

Genel amaçlı AI büyük hacimli verilerden dersler çıkarabilir ve kendi başına yargılara varabilir, böylece insanların önceden varsayımlar oluşturması ve insanların aklına gelmemiş olan çözümlerin keşfedilmesi ihtiyacı ortadan kaldırılmış olur. Bu nedenle, H en gerçek anlamı ile “yapay zeka” olarak kabul edilebilir.

*2:
Hitachi araştırmaları, 2015 itibariyle

Öngörülemez olana giden yolculuk halihazırda başladı.

H çeşitli alanlar ve konularla ilgili olarak var olan sistemlerde, özelleştirmeye gerek duyulmaksızın uygulanıyor. Eklenti olarak kullanıldığı zaman, kendi başına var olan sistemleri gelişen sistemlere dönüştürebilir. Bu H’nin “genel amaçlı AI” olarak adlandırılabilmesinin başka bir biçimidir.

Örneğin, bir dağıtım deposu H’yi WMS’sine (Depo Yönetimi Sistemi) dahil edilen bir eklenti olarak kullandı ve bunun sonucunda, ilgili depodaki verimlilikte %8 oranında iyileşme sağladı. Doğrulanmış olan diğer iyileştirmelerin arasında, mağazada %15 oranında daha iyi satış ve çağrı merkezindeki sipariş oranlarında da %27 oranında güçlenme yer aldı. Aynı zamanda, finans, demiryolları, fabrikalar, su tesisleri ve diğer alanlarda da uygulanıyor (halihazırda 14 alanda 57 proje bulunuyor).

Şimdi de sıra sizde. H günümüz iş dünyasındaki öngörülemezliği ele alma konusunda sizin ortağınızdır.

14 alanda 57 projede uygulandı

 • Depo
  Verimlilikte
  % 8
  iyileşme
 • Perakende
  Satışlarda
  % 15
  iyileşme
 • Çağrı merkezi
  Sipariş oranlarında
  % 27
  güçlenme

Sayfa başına dön