Skip to main content

Hitachi

Sosyal Inovasyon

  Teknolojinin gücü ve birlikte oluşturma ile finansal hizmetler sağlamak

  Hitachi’nin finansal sistemleri destekleyen önemli faaliyetlerinden bazıları

  İnsanların yaşam tarzını anlayan bir finansal sistem geliştirmek

  Finansal hizmetlere erişmek, şirketler ve bireyler için esastır. Ayrıca, mağazalardaki alışveriş ödemelerini ve finans kurumlarındaki çeşitli prosedürleri basitleştirmek de önemlidir. Hitachi’nin finans, sigorta ve dijital teknolojiyi kendileri de finansal hizmetlerde inovasyona adanmış olan ortaklarla entegre etme yönünde devam eden çabalarını hızlandıran da bu değerlendirmelerdir. Hitachi’nin IoT platformu olan “Lumada”, finansal hizmet geliştirme ve uygulama uzmanlığını, yapay zeka, büyük veri analizi ve hatta blok zincir teknolojileriyle entegre etmektedir. Hitachi’nin dünya çapındaki finans kurumlarıyla yaptığı ortak geliştirme çalışmaları, yalnızca görevleri modernize etmekle kalmıyor, aynı zamanda yeni finans ürünleri geliştirilmesini ve finansı diğer iş alanlarına bağlayan yeni iş modelleri oluşturulmasını sağlıyor.

  Finansal hizmetlerde devrim yapmak için Lumada üzerinden birlikte oluşturmanın gücünden faydalanmak

  Kronik hastalıklara sahip olanlar dahil, daha fazla insanın sigorta kapsamına alınması için gelişmiş veri analizinden faydalanmak

  İnsanlar, sıklıkla kronik hastalıkları veya hastalık geçmişleri nedeniyle hayat sigortası yaptırmaya çalışmayı bıraktıklarını söylüyor. Tıbbi büyük verilerle yapılan gelişmiş analizlerin hastaneye yatış ihtimalini ve yatış sürelerini daha iyi tahmin edebilmesiyle bu durum bir gün değişebilir. Yaşam tarzı hastalıkları olan bireylere yönelik yeni hayat sigortası türleri ortaya çıkıyor.

  Yeni Fon Destek Hizmeti İşletme İşlem Verilerini Kullanıyor

  Finansman, kurumsal yöneticiler için her zaman bir zorluktur. İşletmelerin, sürekli zorluk ve fırsatlara yanıt verebilmesi için finansmana hızla erişebilmesi gerekiyor. Aynı zamanda, finans kurumları da finansman kararlarını vermekte zorlanıyor. Küçük ve orta boy şirketlerin gerçekten ne yaptıklarını anlamak da zor olabiliyor. Bir şirketin finans ve işlem verilerinin zamanında ve doğru şekilde görselleştirebilmesi de bu noktada önem kazanıyor. Bu bilgiler, finans kurumlarının işletmelerin işlem verilerine bağlı olarak fizibilite değerlendirmesi yapmasına yardımcı olmakta ve küçük ve orta boylu şirketler için yeni finansman destek hizmetleri sağlanmasına imkan tanımaktadır.

  Fintech, Gelişmekte Olan Ülkelerde Finans Hizmetlerinin Dijitalleşme Sağlayacak

  Gelişen ülkelerde finans hizmetlerinin dijitalleşmesi, finans kurumlarının operasyonel verimini artırmaya yönelik bir yöntem olarak dikkat çekiyor. Ayrıca, tüketiciler için elektronik para ve diğer kullanışlı nakit dışı mutabakat araçları için hayati bir sosyal altyapı aracı teşkil ediyor. Şirket olarak, blok zincir teknolojisinde Ar-Ge çalışmaları yaparak ve finans kurumlarıyla ortak geliştirme çabaları gerçekleştirerek yerel Fintech şirketleriyle bağları güçlendiriyoruz.

  FİNANSIN GELECEĞİ ÖNERİLERE AÇIK FİNANSIN GELECEĞİ ÖNERİLERE AÇIK

  Hitachi, şirketlerin karşılaştıkları sorun ve zorlukları çözmek ve kullanıcı odaklı finans hizmetlerini gerçekleştirmek için en son bilgi teknolojilerini kullanarak bir dizi iş verisini görselleştirmekte ve analiz etmektedir. Finans kurumlarıyla ortak geliştirme çalışmaları yoluyla tüm işletmelerin büyümesini desteklemeye devam edeceğiz.