Skip to main content

Hitachi

Sosyal Inovasyon

  • Analitikler
  • Ar-Ge
  • Kentsel Gelişim

  Toplumlar gitgide daha karmaşık hale gelirken BT de, çeşitli sosyal sistemlerin optimize edilmesinde önemi giderek artan bir rol oynuyor. Hitachi, günlük hayatı daha güvenli ve kolay hale getirmek için dikkatini insanların akışına odakladı. Hitachi’nin insan akışı analizine yönelik simülasyon teknolojileri, yaya akışının kolaylaştırılmasını sağladı. Bu teknolojiler, ayrıca kamuya açık alanların optimize edilmesine imkan tanıdı ve daha canlı ve çekici şehirler oluşturmak suretiyle ek değer sağladı.

  Genel Bakış

  • Arka plan
   Hitachi, insan akışı simülasyonu teknolojilerini, ofis binaları ve yüksek ölçekli ticari binalar için kat planlarının tasarlanmasında kullanmaya başladı. Şirket, insanların akış, davranış ve ilişkilerinin daha iyi anlaşılmasının, var olan alanlarda yeni değerler yaratılmasına yardımcı olacağına inanıyor.
  • Proje
   Hitachi, insan akış analizi teknolojisini, Hitachi Group tarafından düzenlenen yıllık bir fuarın kat planına uyguladı. Bu analizden elde edilen veriler, daha sonra bir sonraki yılın etkinliğini planlamak için kullanıldı. Yapılan değişiklikler, yaya trafiği sıkışıklığını azaltıp, her bir standın ziyaretçi sayısını önemli ölçüde artırarak analizin değerini kanıtladı.
  • İleri Gitmek
   Hitachi, insan akış analizini, trafik sıkışıklığını azaltmanın ötesinde, şehirleri insanlar için daha konforlu ve elverişli yaşam alanlarına dönüştürmek için kullanmayı hedefliyor. Hitachi, afet önlemeden turizme kadar pek çok farklı kentsel planlama konusundaki yaklaşımı optimize ederek insanların daha elverişli bulduğu ve çevreye daha az zararlı şehirler yaratılmasına yardımcı oluyor.

  Arka plan

  Hitachi’nin çabaları, binaların içindeki insan akışına odaklanmakta

  BT, daha verimli trafik sistemleri oluşturan ve CO2 emisyonlarını azaltanlar dahil pek çok toplumsal sistemde verimlilik artışı ve optimizasyon sağlanmasına katkıda bulunmuştur. Ancak, BT yalnızca toplumsal sistemler için değildir. Sosyal İnovasyon için altyapının yeniden keşfedilmesi amacıyla BT kullanımında bir öncü olan Hitachi, insan akışı analizine odaklanan yeni bir yaklaşım geliştirmektedir. Bu, insanların hareketlerini, davranışlarını ve ilişkilerini analiz etmek yoluyla katma değer oluşturmayı hedefleyen bir çabadır.

  Bu girişim, Hitachi’nin 2007 yılında Yokohama National University Lisansüstü Eğitim Biriminin Shin Morishita Laboratuvarı, East Japan Marketing & Communications, Inc. ve MOSAIC Co. Ltd. ile ortak geliştirdiği üç boyutlu yaya akışı simülasyonu teknolojisiyle başladı. Bu teknoloji, bir binanın içindeki insanların hareketlerinin ölçülmesine ve yapı içerisindeki insanların akışını yansıtan bir simülasyon oluşturulmasına imkan sağlıyor. Bu teknoloji, ofis ve büyük ölçekli ticari binaların tasarımı sırasında koridor ve asansörlerin yerleşimini optimize etmek amacıyla geliştirildi.

  Hitachi, o günden bu yana, bu üç boyutlu yaya akış simülasyonu teknolojisinin demiryolu tesislerine uygulanması üzerinde çalışıyor; şirket, Kintetsu Corporation ile birlikte Osaka-Uehommachi İstasyonunda deneyler gerçekleştirdi. Deneylerden elde edilen veriler kullanılarak istasyonun mobil dijital sinyal sisteminin yeri değiştirildi. Alan yönetimindeki bu değişiklik, istasyon içindeki mağazalara insan akışını artırdı ve etrafındaki alanlarda yaşanan sıkışıklığı azalttı.

  Proje

  Yeni değer yaratmak için insan akışındaki gizli kalıpları keşfetmek

  Hitachi, bu deneyler sayesinde, insan akışının anlaşılması ve öngörülmesi sayesinde çeşitli şekillerde yeni değerler yaratılabileceği fikrini güçlendirmiş oldu. Bu durumun güzel bir örneği, Hitachi Group’un her yıl düzenlediği bir fuar olan Hitachi İnovasyon Forumu 2013’te gerçekleştirilen deneydi. Hitachi, insanların hareketlerini ve fuar alanındaki çeşitli konumlarda harcadıkları zamanı ölçmek için lazer sensörler kullandı. Sonuçlar, belirli bölgelerde düzenli akışı önleyen sıkışıklıkların oluştuğunu ortaya çıkardı. Verilerin analiz edilmesi sonucunda, stantların “çekim gücünün” konumlarına bağlı olarak büyük farklar arz ettiği ve bazı stantların diğerlerine göre on kat daha fazla trafik çektiği görüldü.

  Bu bulgulara dayanarak Hitachi İnovasyon Forumu 2014’ün yerleşim planında değişiklikler yapıldı ve bu değişiklikler bazı şaşırtıcı sonuçlara yol açtı. Öncelikle, çok popüler bir alan olan Theme Stage, fuar alanının merkezine taşındı. Bazıları yerleşim planındaki bu değişikliğin sıkışıklığa yol açacağından endişe etti ancak bunun tam tersi gerçekleşti. Daha çok bir pompa görevi gördü. Sahne, insanları merkeze doğru çekse de, aynı zamanda tekrar alanın çevresinde bulunan fuar stantlarına dönmelerini sağlayarak sıkışıklığı azalttı ve genel akışı iyileştirdi. Stantların konumlarından kaynaklanan “çekim gücü” eşitsizliği yaklaşık %70 oranında azaltıldı.

  Ayrıca, sıkışıklığı öngörerek katılımcıların beş dakika içerisinde sıkışıklık yaşanması muhtemel olan alanları görmesini sağlayacak dijital işaret sistemleri de eklendi. Bu da sıkışıklığın azaltılmasına ve katılımcı konforunun artmasına katkıda bulundu. insan akış analizi, insanların davranışlarını veri olarak gösterir ve davranışların ardında yatan gizli kalıpları ortaya çıkarır. Bu gizli kalıplar ortaya çıkarıldıkça, pek çok insanın toplandığı yerlerin yerleşim planı iyileştirilerek alanlara değer katılabilir ve daha iyi hizmetler sağlanabilir.

  İnsan akışı ve insanların alanlarda harcadığı zamanın (sarı ile gösterilmiştir) karşılaştırması. 2013’te belirli alanlarda yaşanan sıkışıklık, insanların rahatça akmasını önledi, ancak 2014’te sıkışıklık önemli ölçüde azaltıldı.

  Hitachi 2014’te ayrıca, ticari tesisler ve kamuya açık alanlarda uzman bir tasarım firması olan NOMURA Co. Ltd. ile birlikte Tokyo Ulusal Doğa ve Bilim Müzesi’ndeki insan akışını ölçmek ve sonuçları büyük veri olarak analiz etmek için bir deney gerçekleştirdi. Deneyin amacı, hangi sergilerin çocuklar arasında daha popüler olduğunu ve her bir serginin çocuklarla ebeveynleri arasındaki iletişimi ne kadar teşvik ettiğini belirlemekti. Deneyden elde edilen analizler, insanlar arasındaki iletişim kalıplarını ve ilişkileri daha iyi anlamak için kullanılmakta ve elde edilecek sonuçlar gelecekteki sergilerin tasarımında referans olarak kullanılacak.

  İleri Gitmek

  Hitachi, insan akışı analizi yoluyla şehirlerin tamamını optimize etmeyi hedefliyor

  insan akışı analizi, perakende mağazalar gibi küçük alanların yanı sıra büyük ölçekli ticari tesislere ve bir şehrin bütününe dahi uygulanabiliyor. Hitachi, insanlar için daha konforlu ve elverişli yaşam yerleri haline gelmelerini sağlamak üzere şehirlerin optimize edilmesi üzerinde çalışmaktadır.
  Örneğin, bir şehirde insanların akışı ve davranışları analiz edilebilirse enerji kullanımı ve kentsel ulaşım sistemleri optimize edilebilir. Ayrıca afet önleme ve turizm desteği gibi diğer işlevler de iyileştirilebilir. Bu teknoloji, sıkışıklığı azaltmanın ötesinde insanların daha elverişli bulduğu ve çevreye daha az zararlı şehirler yaratılmasını sağlayacak yenilikçi bir güç olarak kullanılabilir. Hitachi, insan akış analizinin sağladığı benzersiz bilgi ve perspektifi kullanarak olasılıkları artırma yolunda çalışmaya devam edecek.

  Sürüm Tarihi: Haziran 2017
  Çözüm: Hitachi, Ltd. Demiryolu Sistemleri İş Birimi