Skip to main content

Hitachi

Sosyal Inovasyon

Üretim amaçlı işyerindeki sorunları analiz etmek ve incelemek:
işyeri verimliliğinin artırılmasına yeni bir yaklaşım

Hitachi, verimlilik ve kaliteyi artırırken, üretim hatları üzerindeki iş yükünü azaltmak için en gelişmiş IoT ve yapay zeka (YZ) teknolojilerinden faydalanmaktadır. Hitachi, 16 aylık testlerden alınan üretim performans verilerini analiz ettikten sonra, işçilerin standart davranış modelini, ekipman ve malzemelerin durumunu ve arızaya yol açan işçi faaliyetlerindeki veya hat ekipmanlarındaki sapmalar gibi anormallikleri niceleyen bir Görüntü Analiz Sistemi geliştirdi.

Kullanıcı dostu üretimi artırmaya yönelik bir altyapı

Daicel Corporation, becerikli, kalifiye personelin kendisini takip eden nesillere aktarması gereken uzmanlığın görselleştirilmesi dahil çeşitli üretim inovasyonu inisiyatifleri gerçekleştirdi. Daicel, bu inisiyatifleri daha da geliştirmek için tasarlanan bir projede yaratıcı ortak olarak Hitachi ile çalışmayı seçti. İki şirketin ortak testleri baz alınarak geliştirilen görüntü analiz sistemi, işçi faaliyetlerini ölçmek için 3 boyutlu şekiller oluşturmak için derinlik kameralarından faydalanıyor. Sistem, eller, dirsekler ve omuzlar gibi insan eklemlerinin konum verilerini topluyor ve ardından farkları belirlemek için bir temel standart davranış modelini gerçekleştirilen hareketlerle karşılaştırıyor. Sistem, ayrıca standart işletim görüntüleriyle aradaki farkları analiz ederek normalin dışında olan herhangi bir şeyi tespit etmek ve bildirmek üzere ekipman ve malzemeleri takip etmek için de benzer bir yöntemden faydalanıyor. Bu sistemin, yalnızca kalite ve iş verimini artırması değil, ayrıca operasyon hatalarındaki trendleri belirlemek suretiyle etkin karşı önlemler ve eğitimlerin oluşturulmasına da katkıda bulunması bekleniyor. Sistemin başarıları, Daicel’in ulaşmak istediği kullanıcı dostu üretim yaklaşımını destekleme kapasitesine sahip yeni bir altyapı türü olarak dikkat çekti.

  • Müşteri: Daicel Corporation
  • Faaliyet alanları: Selüloz Türevleri, Organik Kimyasallar, Kiral Ayırma, Plastik, Piroteknik Cihazlar, vb.