Skip to main content

Hitachi

Sosyal Inovasyon

  • Yapay Zeka

  Fintech, dünya çapında kullanılmaya başlanan tamamen yeni hizmetlerle finans hizmetleri endüstrisini bugünden dönüştürüyor. Sigorta endüstrisi de Insurtech’in ortaya çıkmasıyla bir değişimle karşı karşıya.
  (Insuretech, “Insurance” (Sigorta) ve “Technology” (Teknoloji) kelimelerinin birleşmesinden oluşmaktadır.)

  Insuretech (Sigorta Teknolojisi) alanında ileri düzeyde çabalar gösteren şirketlerden biri Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. Şirket, Hitachi ile ortak yapılan ve tıbbi büyük veriden faydalanan ortak bir araştırmaya dayanarak, müşterilerin yaşam süresi boyunca “gönül rahatlığı” ve “kapsamlı sağlık desteği” sunacak yenilikleri hayat sigortası işletmesine dahil ediyor.

  Vaka Çalışması Özeti

  • Zorluk
   Sigorta işletmelerinin sorunlarını tıbbi büyük veri kullanılarak dijital inovasyonlar aracılığıyla çözme ihtiyacı.
  • Çözüm
   Yetişkin yaşam tarzı hastalıklarından kaynaklanan hastane yatışlarının ihtimalini ve yatış sürelerini öngören bir kantitatif değerlendirme modeli geliştirmek için Hitachi ile ortak yapılan araştırmadan faydalanılmıştır.
  • Sonuç
   Dai-Ichi Life, daha önce sağlık durumları yüzünden poliçe satın almakta zorlanan müşterilere sigorta kapsamı sağlanabilmesi için sigortalama kriterlerini revize etti.
   Şirket, bir yıl içinde 2.000 yeni poliçe sahibine ulaşmayı öngörüyor.
  • Gelecek
   Yaşam kalitelerine ve sağlıklı yaşam beklentilerine katkıda bulunarak müşterileri için yaşam boyu ortak olabilmek için hayat sigortası işletmesinin potansiyelini inovasyon yoluyla artırmak.

  Zorluk

  Tıbbi büyük verinin kullanımı, dijital inovasyon için kritik öneme sahip.


  Japonya hızla yaşlanıyor. 2025 itibariyle, nüfusun yaklaşık %18’i 75 yaşın üzerinde olacak. Dünya çapında rekor olacak şekilde, ülke nüfusunun yaklaşık 10 milyonluk kesimi diyabet hastası. Japonya’nın bu tür yaşam tarzı hastalıklarının yaygınlık ve ciddiyetini kısıtlayarak ve ulusal tıbbi harcamaların artışını önleyerek insanların kaliteli yaşam tarzlarından faydalanmasını sağlayan bir çerçeve oluşturması kritik önem taşıyor.

  Büyük veri veya yapay zekadan faydalanan dijital inovasyonun bu sorunları çözebileceğine ilişkin umutlar artıyor.


  Örneğin, tıp kurumlarından, sağlık sigortası birliklerinden ve diğer organizasyonlardan gelen tıbbi verilere ilişkin karmaşık analizler, çeşitli hastalıkların daha erken teşhis edilmesini ve bu hastalıklara yönelik eğilimlerin tespitini sağlayabilir. Bu tür bilgilerin edinilmesi, önleyici tıbbın kalitesini, hemşirelik bakımını iyileştirmek ve sağlık düzeyini korumak için kullanılabilir. Başka bir deyişle, tıbbi büyük veri, yeni değerler oluşturmak için teste tabi tutulabilir.

  Çözüm

  Poliçe sahiplerine yönelik fırsatları artırmak üzere sigortalama kriterlerini revize etmek için Hitachi ile ortak araştırma yapmak.

  Yeniliklerin daha şimdiden gerçekleşmeye başladığını görüyoruz. Bu konuda liderlik eden şirketlerden biri, Japon sigorta şirketi Dai-ichi Life.

  Dai-Ichi Life, müşterilerin yaşam döngülerine uygun bir gönül rahatlığı ve kapsamlı sağlık desteği sağlayıcısı rolünü güçlendirmek için “InsTech” adı verilen kendi hayat sigortası inovasyonunu desteklemek üzere kendi Sigorta Teknolojisi faaliyetlerini bir araya getiriyor. Şirket, üç ana stratejik öncelik alanında ilerlemeler sağlamayı hedefleyen Sigorta Teknolojisi İnovasyon Ekibini kurmak için çeşitli departmanlardan en yetenekli 30 çalışanı bir araya getirdi. Bu alanlar, sağlık hizmetleri, sigorta ve pazarlamadır.

  Ancak, Dai-Ichi Life, en son teknolojileri ve uzmanlık gerektiren Sigorta Teknolojisi alanında tek başına ilerlemenin zor olduğunu fark etti. Şirket, bu nedenle harici geliştirme kaynaklarını sürece dahil etti ve diğer endüstrilerle harici işbirliği ve ekosistem çalışmaları başlattı.

  Sigorta Teknolojisi İnovasyon Ekibi için sigorta ürün ve hizmetleri geliştirilmesini yöneten Kenji Itaya, bu konuda şu yorumu yapıyor: “Ortaya çıkan pek çok endüstriler arası işbirliğine dayalı iş modelleri dolayısıyla, hayat sigortası sektöründe rehavete yer yok. Aslında, diğer sektörler, kendimiz belirleyemeyeceğimiz yeni perspektif ve ipuçlarına sahip. İnovasyon için karşılıklı fayda sağlayan sinerjiler oluşturmamız gerekiyor.”

  Dai-ichi Life, buna uygun olarak Eylül 2016’da Hitachi ile ortak bir araştırma başlattı. Yaklaşık bir yıl sonra, iki şirket yetişkin yaşam tarzı hastalıklarından kaynaklanan hastane yatışlarının ihtimalini ve yatış sürelerini öngören bir kantitatif değerlendirme modeli geliştirdi.

  Bu model, üç öğenin bir sonucuydu. Yaklaşık 10 milyon Dai-ichi Life poliçe sahibinden alınan tıbbi büyük veriler, sigorta kaynaklı tıbbi bilgiler ve Hitachi’nin tıbbi harcama öngörü teknolojisinden kaynaklanan analiz bilgi birikimi*. Dai-ichi Life, bu modeli sigortalama kriterlerini gözden geçirmek ve aktif tedavi görmekte olan yüksek tansiyon hastalarından bir kısmını sigorta kapsamına almak için kullandı.

  Itaya, bu konuda, “Daha önceleri, hayat sigortası kapıları ya tamamen açık ya da kapalıydı ve sağlık sorunu olan, yani sigortaya en çok ihtiyaç duyan kişiler için normalden yüksek primler söz konusuydu. Bir sigortacı olarak sosyal misyonumuzu yerine getirmek için Sigorta Teknolojisinden faydalanarak ve herkese aynı primleri sunarak daha fazla müşteriye gönül rahatlığı sağlayan bir sigorta kapsamı sunmak istiyoruz” ifadesini kullandı.

  Kurum içi bir doktor olarak poliçe değerlendirmeleriyle ilgilenen Dr. Kei Adachi, “Yüksek tansiyon ve diyabet gibi yaşam tarzı hastalıkları, Japonya’da en yaygın hastalıkları ve risk gruplarını oluşturuyor. Bu hastalıklar ölümcül felç veya kalp krizlerine yol açtığından, bu hastalıklara sahip kişiler bu semptomları göstermeyen kişilere göre daha endişeli. Bu modeli geliştirmeye başlamamızın nedeni de bu” yorumunda bulundu.

  Sigortacılar, yaşam tarzı hastalıklarına sahip veya bu hastalıklarla ilgili geçmişi olan kişilere sigorta veya özel sözleşmeler sağlama konusunda sürekli aynı kararları veriyordu. Ancak, aynı hastalıklara sahip olan herkes aynı riskle karşı karşıya değildir. Kantitatif değerlendirme modeli, her bir birey için sigorta kapsamı sunulup sunulmamasına ilişkin detaylı kararlar verilmesini sağlıyor.

  Şirket bu projede ortak olarak neden Hitachi’yi seçti? Bu seçimin sebebi, Hitachi’nin yıllar içerisinde sağlık hizmetleri alanında sorunları çözen bir dizi girişimdeki uzmanlığıdır.

  Hitachi, özellikle manyetik rezonans görüntüleme ve ultrason teşhis ekipmanları ve teşhis amaçlı görüntüleme çözümleri dahil pek çok tıbbi teknoloji ve çözüm geliştirdi. Şirket, aynı zamanda Japonya ve diğer ülkelerdeki hastane ve tıp kurumları için elektronik sağlık kayıtları ve test sistemleri de geliştirdi.

  Hitachi, yaşam tarzı kaynaklı hastalıkların olasılığını ve toplam tıbbi harcamaları öngörmek için yapay zekadan faydalanan bir hastalık ilerleme modeli de geliştirdi. Bu modele dayanarak, yaşam tarzı kaynaklı hastalıklar için yapılan yıllık tıbbi harcamaları kontrol eden bir çözüm geliştirildi. Dai-ichi Life ile yapılan ortak araştırmada, Hitachi’nin gelişmiş teknolojileri ve bilgi birikiminden ciddi şekilde faydalanıldı.

  Hitachi, ortak araştırmaya girişmeden önce, Dai-ichi Life ile yapılacak işbirliğinin iyi gitmesini sağlamak için yeni bir vizyon veya iş modelini değerlendirmek ve paylaşmak üzere müşteriyle sistematik bir ortak geliştirme süreci olan NEXPERIENCE’i kullandı. İki şirket, ortak bir atölye çalışmasında bilgi birikimlerini birleştirerek Sigorta Teknolojisiyle 10 veya 20 yıl ileriye dönük müşteri değeri sağlamak için çok kapsamlı tartışmalara girdi.

  *
  Teknoloji, yaşam tarzı kaynaklı hastalıkların olasılığını ve toplam tıbbi harcamaları öngörmek için Hitachi ve Hitachi Health Insurance Society işbirliğiyle geliştirildi. Teknolojinin geliştirilmesinde, isimsiz tıbbi harcama faturaları ve özel sağlık inceleme verileri kullanıldı.

  Sonuç

  Gözden geçirilen sigortalama kriterleriyle, bir yıl içinde 2.000 yeni poliçe sahibine ulaşılması beklenmekte.

  İlk araştırma konusu olan yetişkin yaşam tarzı hastalıklarından kaynaklanan hastane yatışlarının ihtimalini ve yatış sürelerini öngören bir kantitatif değerlendirme modelinin geliştirilmesi sırasında, Hitachi’nin analiz uzmanları bir yıl boyunca tam zamanlı olarak Dai-Ichi Life’ın hayat sigorta poliçelerini değerlendiren departmanında çalıştı. Yerinde gerçekleştirilen bu çalışma yoluyla uzmanlar, poliçe sahibi verilerinin doğasını (sigorta satın alırken verilen bilgiler, belirli bir süreden sonra hastaneye yatıldığında oluşan durum, vb) ve değerlendirme koşullarını kademeli olarak daha iyi anlamaya başladı. Uzmanlar aynı zamanda, Hitachi Health Insurance Society’nin 110.000 üyesine ilişkin tıbbi kontroller ve sigorta talepleri gibi tıbbi verilerden faydalanarak birden fazla hastalığa sahip bireyler için riskleri analiz etmek ve bu analitik sonuçların kanıtlarını görselleştirmek için bir teknik de geliştirdi. Bulguları değerlendirmek ve doğrulamak için oldukça fazla zaman ve çaba harcandı.

  Dr. Adachi, şirketinin Hitachi ile işbirliğinden çok memnun. “Hipotezimiz, yüksek tansiyon semptomları olsa dahi, durumun hastane ziyaretleri ve ilaçlarla doğru şekilde kontrol altına alınması halinde hastaneye yatma ve ameliyat risklerinin sağlıklı bir bireyden daha yüksek olmadığı yönündeydi. Bu hipotezi, hastaneye yatma olasılıklarına ilişkin modelle doğrulayabilecek olmamızı çok anlamlı bulduk. Ayrıca, artık birden fazla hastalığı olan bireylerin sağlık risklerini öngörüyor olabilmemiz de bir devrim niteliğinde.”

  Sıkı çalışma, somut sonuçlar vermeye başladı. Sigortalama kriterlerinin bu modele göre revize edilmesi, daha önce sağlık durumları yüzünden poliçe satın almakta zorlanan 300’den fazla kişinin, Dai-Ichi Life’ın Temmuz 2017’de bu yeni kriterleri kabul etmesinden yalnızca bir ay sonra sigorta satın alabilmesini sağladı. Dr. Adachi, “Yaklaşık bir yıl içinde, daha önce sigorta satın almakta zorlanan 2.000 kişiye daha sigorta kapsamı sağlamayı bekliyoruz” yorumunda bulundu.

  Riskleri kontrol altına alırken, bir yandan da müşteri tabanını genişleten bu yeni iş modeli, azalan poliçe sahibi sayısı ve düşen doğum oranlarından endişe duyan hayat sigortası sektöründe çok büyük bir etki yapmakta. Dai-ichi Life yönetimi, bu sonuçtan da çok memnun ve “Önce Müşteri” kurumsal felsefesini hayata geçirmek için hizmetlerini güçlendirmeye odaklanmaya devam etmeyi planlıyor.

  Gelecek

  Yaşam kalitesi ve sağlıklı yaşam beklentilerini artırma anlamında yaşam boyu ortak olmak.

  İlk başarılarının ardından, Dai-ichi Life ve Hitachi Eylül 2017’de ortak araştırmanın ikinci aşamasını başlattı. Bu aşamada, bireysel tıbbi durum ve yaşam tarzı alışkanlıklarına odaklanan temel bir araştırma yürütüyorlar.

  Şirketler, hayat sigortası poliçelerinde bir bireye sigorta sunup sunmama kararını başvuru sahibinin sağlık durumuna göre veriyordu. Ancak, aynı sağlık durumundaki iki başvuru sahibinin hastaneye yatma veya hayatını kaybetme riski, tıbbi durumlarının ve yaşam tarzı alışkanlıklarının nasıl değiştiğine bağlı olarak farklılık gösterebilmekte. Dolayısıyla, Dai-Ichi Life, sigorta kapsamını gözden geçirmeyi, hastalıkların yaygınlık ve ciddiyetini önleyen hizmetler geliştirmeyi ve insanları yalnızca başvuru anında değerlendirmeyip, sağlık durumunda zaman içinde meydana gelen değişiklikleri inceleyerek sağlığı iyileştirmeyi planlıyor.

  Itaya, bu konuda şu yorumu yapıyor: “Yalnızca şirketimizde değil, dünyanın her yerindeki Sigorta Teknolojisi girişimleri, tüm hayat sigortası sektörünün iş modellerini dönüştürecek. Bugüne kadar, modelimiz acil durumlarda finans desteğine odaklanıyordu. Ancak, her bir müşterinin yaşam kalitesi ve sağlıklı yaşam beklentilerini artırma anlamında yaşam boyu bir ortak olacağız.”

  Tıbbi büyük verilerin uygulanması, sigorta sektörü için bir dönüm noktası. Dai-ichi Life Insurance, sektörler arası işbirliğiyle Japonya’da sektöründe yeniliklere öncülük etmeye devam etmeyi planlıyor.

  Hitachi, yaşam kalitesini ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artıran ve dünya çapında tüm toplumlarda sağlıklı, güvenli ve emniyetli yaşamlara katkıda bulunan gelişmiş sağlık çözümleri oluşturmak için diğer şirketlerle işbirliği yapmaya devam edecek.

  Sürüm Tarihi: Şubat 2018
  Çözüm: Hitachi, Ltd. Finans Kurumları İşletme Birimi