Skip to main content

Hitachi

Sosyal Inovasyon

Sağlıkta Bilinçli Hastaların Yükselişi

    Küresel ölçekte pek çok zorlukla karşı karşıya olan Sağlık Hizmetleri, artan maliyetler ve yaşlanan nüfus karşısında küresel bir dönüşümden geçmektedir. Sağlık Hizmetlerinde karşılaşılan küresel zorluklara karşı yeni teknolojiler, çözümler ve iş modellerinin geliştirilmesinin merkezinde Sosyal İnovasyon yer alırken, tedaviye odaklanan bakış açısından önleme odaklı bir düşünce yapısına geçiş yapılıyor.

    "Sosyal İnovasyon işinin en kritik alanları, yaşlanan nüfusun desteklenmesini ve kronik hastalıkların ele alınmasını içeriyor"