Skip to main content

Hitachi

Sosyal Inovasyon

Sosyal İnovasyon: Enerjinin Geleceğini Dönüştürmek

  Araştırmalar, Karbon Giderme (Dekarbonizasyon), Özerkleştirme ve Dijitalleştirme gibi kritik inovasyon alanlarında enerjinin geleceğinin dönüştürülmesine yönelik fırsatları vurguluyor.

  Yeni teknoloji ve iş modeli inovasyonunun bir bileşimi yoluyla enerjinin üretildiği, dağıtıldığı, yönetildiği ve depolandığı yöntemler dönüştürülmekte ve tüketiciyle tedarikçi arasındaki iletişimde büyük değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Bu, enerji ekosisteminde gitgide artan karmaşıklıktaki öğeleri entegre edecek yeni fırsatlarla sonuçlanmakta ve sofistike BT ile enerji altyapısı bir araya gelmektedir. Enerjinin geleceği, üretimden tüketime verimliliği sağlamak için giderek artan bir şekilde dijital zekaya ve data analitiklerinin kullanımına dayanacaktır.

  Enerjide Sosyal İnovasyon Bültenimizde enerjinin geleceğinin nasıl tamamıyla entegrasyona bağlı olduğunu tartışıyoruz: Bu, küresel enerji karışımı çeşitlendikçe, giderek karmaşıklaşan ve farklılaşan enerji üretim varlıkları yelpazesinin ve kaynakların daha verimli kullanımını yönlendirmek üzere ileri BT ve dijital çözümlerin entegrasyonu ve devreye alınması anlamına gelir.

  Bugünün enerji sektöründeki 3 ana trend (Karbon Giderme, Özerkleştirme ve Dijitalleşme), sektörde tam ölçekli bir bozulmaya ve dönüşüme neden oluyor ve bu da bu alanda iş yapan şirketler için geleceğe yönelik zorluk ve fırsatlar olduğu anlamına geliyor. Karbon Giderme, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinde büyüme sağlıyor; Özerkleştirme, sanal elektrik santralleri, talebe bağlı yanıt, dağıtımlı üretim ve mikro şebekeler gibi yenilikçi yeni iş modelleri sağlıyor; ve Dijitalleşme de müşterilerin enerji tüketimleri üzerindeki kontrollerini artırarak, para ve enerjiden tasarruf etmelerini sağlıyor.

  Bununla birlikte, dünyada 2020 yılına kadar küresel enerji talebi yıllık %2 oranında artacak ve 2040 yılı itibariyle %55 oranında devasa bir talep artışı gerçekleşecektir; bu nedenle daha da fazla inovasyon gereklidir. 1,2 milyardan fazla insan bugün elektriğe erişememektedir ve hava kirliliği nedeniyle yılda 7 milyondan fazla ölüm gerçekleşmektedir. Enerji talebi büyümeye devam ettikçe, sürekli ekonomik büyümeyi kolaylaştırmak ve insanların yaşam kalitesini yükseltmek için, artan elektriklendirme, enerji verimliliği ve karbon giderme zorluklarıyla başa çıkmak üzere daha akıllı ve daha fazla toplum yönelimli inovasyon gerekmektedir.

  "Üretimden tüketime, enerji değer zincirinin tamamında Sosyal İnovasyon fırsatları mevcut. Önemli olan, enerji altyapısının dijital teknoloji ve zekayla yakınlaşması yoluyla veri elde etmek ve inovasyon ve verimlilik sağlamaktır"

  Enerji sektörünün dijital dönüşümüyle mümkün kılınan ve bağlanabilirlik ve yakınlaşmadan güç alan bir gelecekte Sosyal İnovasyonun daha yüksek düzeyde yenilenebilir enerji entegrasyonu sağlayacağını, daha akıllı ve daha güvenilir şebekeler yaratacağını ve müşteri merkezli iş modelleri sunacağını göreceğiz. Müşterilerin - hem ticari hem de konut tipi müşterilerin - uygunluk, verimlilik ve sürdürülebilirliği yükseltirken maliyetlerini yönetebilmek üzere enerjiyi daha önce hiç olmadığı kadar kontrol edeceğini göreceğiz.

  Fark yaratmak için çok büyük bir fırsat mevcut. Yalnızca parasal açıdan bakıldığında, Sosyal İnovasyon etkisinin bu kombine alanları, 2020 yılı itibariyle pazar fırsatları ve müşteriler ve topluma sağlanacak fayda açısından yıllık 1,2 Trilyon Dolar gibi inanılmaz bir fırsat sunmaktadır.

  Sosyal İnovasyon: Enerjinin Geleceğini Dönüştürmek

  Henüz elektrik erişimine sahip olmayan 1,2 milyar insana elektrik hizmeti götürme ihtiyacına yanıt verilmesiyle dünya çapında hissedilecek olan sosyal, sağlık ve ekonomik gelişmeler gibi bazı büyük faydaların sayısallaştırılmasını hesaba katmadan bile ortaya çıkan sonuç budur. Yine hem bireylerin hem de işletmelerin daha etkili ve sürdürülebilir bir şekilde çalışmasını sağlayacak olan hava kalitesindeki gelişimler ve enerji tedarikinin emniyeti, güvenilirliği ve güvenliği de göz önüne alınmış değildir.

  Enerji altyapısının BT çözümleriyle yakınlaşması yoluyla, gelecekteki enerji dünyasında en büyük etkiyi yapacak oyuncular, üretimden, kullanım noktasına kadar enerji ekosisteminin tüm öğelerine inovasyon sağlayanlar olacaktır. Bu, portföy optimizasyonu, enerji kümelenmesi ve alım satımı gibi alanları inovasyon ve verimlilikle yönlendirmek için işbirliğinin, veri ve zekanın kullanılması anlamına gelmektedir.