Skip to main content

Hitachi

Sosyal Inovasyon

Yerel ve Küresel Zorlukları Çözmek için Sosyal İnovasyon

  Araştırmalar, Sosyal İnovasyonun iş büyümesi, sürdürülebilirlik, kaynak verimliliği ve toplumsal etki açısından yerel ve küresel etkilerini gösteriyor.

  Toplumlar ve topluluklar olarak pozitif ve sürdürülebilir değişikliklere erişmek için hepimizin farklı düşünmesi gerekir. Topluma inovasyonu sağlamak için şirketlerin, iklim değişikliği, trafik sıkışıklığı, sağlıkta eşitsizlik, kaynak gereklilikleri, su sorunu, kentsel gelişim ve sınai büyüme de dahil olmak üzere karmaşık zorlukları dengelemeleri gerekir. Ve bütün bu süreçler boyunca son kullanıcıya rahatlık, mutluluk, uygunluk, tercih, daha iyi hayat kalitesi, daha temiz bir çevre, daha çok zaman, daha az stres ve daha fazla güvenlik sunmalıdır.

  Sosyal İnovasyon İş Üzerinde Bültenimizde toplumsal zorlukları çözmek için inovasyon gerçekleştirmenin, devletler, şirketler, topluluklar ve nihayetinde toplumun tamamı dahil tüm paydaşlar için nasıl olumlu sonuçlar doğurabileceğini göstermek için gerçek vaka çalışmaları kullanıyoruz.

  Müşteriler, gittikçe artan bir şekilde ürün, sistem, platform veya teknoloji değil, sonuç istiyorlar. Bunun anlamı, şirketlerin OT-BT yakınlaşmasının tam merkezinde yer alan dijitalleşme trendlerini anlaması gerektiğidir. Bunun için, yeni iş modellerinin sunulması, müşteri deneyimi ve katılımının iyileştirilmesi ve operasyonlar, süreçler ve maliyetler için verimlilik artışı sağlanması gerekmektedir.

  Sosyal İnovasyon için işbirliği, sektörlerin derinliklerine, tedarik zincirleri ile birlikte tedarikçiler arasına ve bölgelere kadar ulaşmaktadır. Bu, sadece müşterilere erişmek için işbirliği ile ilgili değildir; aynı zamanda değer zincirinin her bir adımında paylaşılan değer üretmek ve bütün tedarikçi ve ortaklarla birlikte Sosyal İnovasyonun ilkelerini paylaşmakla ilgilidir.

  "Açık inovasyon yurttaşların, toplulukların, şirketlerin, sivil kuruluşların, yerel ve merkezi hükümetlerin hem çözüm tasarımında hem de işbirliği gelişimi için geri bildirim döngülerinde yaratıcılıklarını geliştirir."

  Dairesel değer zinciri, hizmet inovasyonu ve şirketten topluma (B2S) iş modellerindeki kritik Sosyal İnovasyon öğelerinin ele alınmasıyla, topluma yönelik çözüm ve hizmetlerin sunulması için yeni ve iyileştirilmiş yöntemler ortaya çıkmaktadır:

  • İş ortaklıkları içerisinde birden çok özel sektör oyuncusuyla veya PPP aracılığıyla çözümler ve hizmetler iletmek
  • Değer zinciri boyunca tedarikçiler ile birlikte inovasyon
  • Son kullanıcıyı doğrudan sürecin tasarımı ve sunumuna dahil etmek, ortak üretimi ve ortak yaratımı teşvik etmek
  • Yurttaşların, toplulukların, şirketlerin, sivil kurumların ve yerel ve merkezi hükümetlerin hem çözümlerin hem de işbirliğinin geliştirilmesi için geri bildirim döngülerinin tasarlanmasında yaratıcılığı desteklemek üzere açık inovasyonu teşvik etmek
  • Pilot çalışmaların geliştirilmesi, bütün paydaş grupların dahil edilmesiyle, bütünsel çözümlerin sunulması

  Nesnelerin İnternetinin şehirleri bağlantılı inovasyon merkezi yaptığı City 3.0 vizyonu, şirketlerin karmaşık değişim yönetimi programları ve BT entegrasyonu sağlamasını gerektirir

  Frost & Sullivan, Hitachi'nin Sosyal İnovasyon İşini detaylı olarak gözlemlemiş ve analiz etmiştir. Sosyal İnovasyonu tanımlayan temel unsurlar bakımından hayata geçirilen Sosyal İnovasyon örneklerine bakıyoruz: mega trend uyumu; toplumsal etki; teknolojik yakınsama; yerel ve küresel dinamikler; işbirliği ve bu Beyaz Bültende daha önce belirtilen ve Sosyal İnovasyon ihtiyacı ve fırsatları en yüksek olan ilgili sektörler.

  Bu Beyaz Bülten, bu sekiz projenin, Hitachi tarafından Sosyal İnovasyon İşi alanında geliştirdiği pek çok mükemmel işbirliği ve iş modeli, çözüm, hizmet ve teknolojilerin sadece küçük bir kısmı olduğunu göstermektedir.