Skip to main content

Hitachi

Sosyal Inovasyon

Sosyal İnovasyon: Trilyon Dolarlık Fırsat

  Araştırmalar , toplumların küresel ölçekte karşılaştığı en büyük zorluklara yönelik inovasyonun 2020 itibariyle 2 Trilyon Dolar'dan fazla bir fırsat yaratacağını gösteriyor.

  Hızla ilerleyen modern dünyada inovasyon ve yerel zorluklara yanıt verme zorunluluğu, Sosyal İnovasyon konseptini (ve ihtiyacını) oluşturan unsurdur. Bizler, önemli olanın toplum ve bireyler için yaşam değiştiren sonuçlar sağlamak amacıyla inovasyon yapmak olduğunu düşünüyoruz. Bu, toplumun karşılaştığı ve geleceğimizi şekillendiren mega trendlerden doğan zorluklara yanıt verebilmek amacıyla, çeşitli sektörlerden teknolojik özellikleri ve insan becerilerini teknoloji yakınlaşması ve BT üzerinden bir araya getirmekle ilgilidir.

  Sosyal İnovasyon Bültenimizde, Sosyal İnovasyonu, paylaşılan değerler yaratarak bireylerin ve toplumların hayatına gerçekten pozitif değişiklikler katmayı amaçlayan yeni teknoloji ve iş modellerinin oluşturulması olarak tanımlamaktayız.

  Dünyanın karşı karşıya olduğu sosyal sorunlar bakımından yüzeye çıkan 5 mega trend mevcut. Bunlar: Kentleşme; Yeşilin Yerini Akıllı Alıyor; Enerjinin Geleceği; Mobilitenin Geleceği, Sağlık, Zindelik ve Refah. Toplum için daha iyi bir gelecek inşa edebilmek üzere, bu küresel mega trendlere yanıt vermek için sosyal altyapının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ile iş inovasyonunun yakınlaşmasını sağlamamız gerekecek.

  Sosyal İnovasyon: Trilyon Dolarlık Fırsa

  Tüm paydaşlar (devletler, şirketler, topluluklar ve bireyler) için başarının anahtarı, daha iyi ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için işbirliği ve birlikte geliştirme ihtiyacının anlaşılmasıdır. Operasyonel Teknolojilerle Bilişim Teknolojilerinin yakınlaşması, yeni teknolojilere (IoT, IloT, öngörüsel çözümleme, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, vb) yönelik büyük fırsatlar oluşturmanın yanında, yeni hizmet tabanlı iş modellerinin müşteriler, kullanıcılar ve toplumun tamamı için iyileştirilmiş sonuçlar sağlamasına imkan tanımaktadır.

  Bu durumun sayısal etkisine yönelik ihtiyatlı tahminimize göre yalnızca 2020 yılı için 2 Trilyon Dolar üzerinde Sosyal İnovasyon yatırımına ihtiyaç duyulacaktır - ihtiyatlı bir bakış açısından bile önemli bir ekonomik bir fırsat. Dahası, bu tahmin toplumun bütününde hissedilecek olan sosyal, çevresel, sağlıksal ve ekonomik iyileştirmeler gibi muazzam faydaların bir kısmının dahi rakamlara dökülmesini içermemektedir.

  Peki, ihtiyaçlar - ve fırsatlar - nerede daha zorlayıcıdır? Yanıt basit; toplumların zorluklarının birbirine yaklaştığı ve en iyi inovasyon yoluyla çözülebileceği herhangi bir yer. Yani şu durumlardaki yerler:

  • Etkinliğe ihtiyacın açık olduğu yerler (elektrik iletimi ve dağıtımı ve akıllı şebekelerin büyümesi veya üretimde Industry 4.0 ile etkinliğin ve sürdürülebilirliğin sağlanabileceği yerler)
  • Sürdürülebilir gelişime desteğin olduğu yerler (örneğin enerji, su, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm, çevreci gıda işleme ve eko-dostu paketlemede inovasyonlar dahil olmak üzere atık geri kazanma ve doğal kaynak kullanımı)
  • Paradigma değişimlerinin ortaya çıktığı yerler (sağlık hizmetlerinde küresel olarak tedaviye yapılan yatırımın önlem ve teşhise kayması gibi)
  • Yeni iş modelleri aracılığıyla çoğunluk için değer iletme ihtiyacının bulunduğu yerler (örneğin erişimi, sahip olmanın önüne koyan otomobil paylaşımı veya XaaS – bir hizmet olarak her şey – modelleri toplu ulaştırma ve enerji yönetimi gibi sektörlerde hızla ortaya çıkmaktadır)
  • Devletin veya şehrin geleceğe dönük bir vizyonunun bulunduğu yerler (örneğin liderlerin, çevresel etkileri azaltmak, kent altyapısını güçlendirmek ve sürdürülebilirliği artırmak, aynı zamanda yatırım ve ticaret için birbiriyle rekabet etmek için teknolojiye yöneldiği akıllı ve sürdürülebilir şehirler)
  • Teknolojik yakınlaşma için bir fırsatın bulunduğu yerler (örneğin binalarda, evlerde, şebekelerde, su tesisatlarında, hastanelerde, şehirlerde, fabrikalarda ve ulaştırma sistemlerinde dijital akıl, her şeyin interneti ve veri analitikleri gibi)

  "Sosyal İnovasyon, teknolojilerin, sektörlerin, ürünlerin ve finans dahil olmak üzere iş modellerinin yakınlaşması anlamına gelmektedir"

  Ve belki de en önemlisi olarak, hızlı bir şekilde ilerleyen yakınlaşma ile, gelecekte bu çoğul ihtiyaçlara etkin ve entegre bir şekilde toplu sonuçlar sunabilecek şirketler için oldukça büyük fırsatlar bulunduğuna inanıyoruz.