Skip to main content

Hitachi

Sosyal Inovasyon

Sosyal İnovasyon Çok Modlu Ulaştırmayı Yönlendiriyor

  Araştırmalar, daha akıllı ve toplum odaklı inovasyonun nasıl trafik sıkışıklığı ve hava kalitesi sorunlarını çözeceğini, ekonomik büyüme sağlayacağını ve insanların yaşam kalitesini yükselteceğini gösteriyor.

  Ulaştırma ve Mobilitenin geleceğinde asıl soru, giderek kentleşen küresel nüfusumuzu, bütün vatandaşlarımız için karşılanabilir, kapıdan kapıya sunulacak çok modlu ulaştırma çözümleriyle nasıl güçlendirebileceğimizdir. Bununla birlikte trafik sıkışıklığı, emisyon, güvenlik, uyumluluk ve konforla ilgili büyüyen sorunları çözmek için inovasyonu nasıl kullanabiliriz?

  Ulaştırma ve Mobilitede Sosyal İnovasyon Bültenimizde, küresel ulaştırma pazarının nasıl bir bozulma döneminden geçmekte olduğunu tartışıyoruz. Yakınlaştıran birçok mega trendin ışığında, yeni bir teknolojinin ve inovasyon tarafından yönlendirilen toplumun oluşturduğu bileşim, mobilite ürünlerini ve hizmetlerini dönüştürüyor; bu süreç içinde müşteri beklentilerinde köklü değişiklikler gerçekleştiriyor.

  Bu, mobilitenin bir hizmet olarak sunulması çerçevesinde şekillenen yeni bir iş modelidir; A noktasından B noktasına en etkin ulaşımı sağlayan, talebe dayalı ulaştırma çözümlerinin bir bileşimi - Teknoloji tarafından yönlendirilen Mobilite Entegrasyonu için yeni bir paradigmadır.

  Halihazırda yeni mobilite iş modellerinin örneğin otomobil paylaşımı, bisiklet yolu gibi yeni uygulamalarını görüyoruz, talebe bağlı ulaştırma uygulamaları mobilitenin uygunluğunu ve kullanım kolaylığını yükseltiyor ve daha sürdürülebilir bir kent mobilitesi çerçevesinde davranışı pozitif etkiliyor.

  Ama yapılması gereken daha çok şey var. Trafik sıkışıklığı halihazırda küresel ekonomide GSYİH'nin tahminen %2'sini götürmektedir, diğer taraftan hava kirliliği yılda 7 milyon ölüme neden olmaktadır. Kent mobilitesine duyulan ihtiyacın yükselmesiyle, akıllı ve daha toplum odaklı inovasyon, hava kalitesi ve kirlilikle ilgili yükselen zorlukları aşmak için gereklidir; böylelikle sürekli ekonomik büyüme kolaylaşacak ve insanların yaşam kalitesi artacaktır.

  "Mobilitenin geleceği daha fazla entegre ve kusursuz olacak ve müşterilere, bugün gördüğümüz birbirinden ayrı ulaştırma modlarının aksine oldukça geniş anlamda seyahat seçenekleri sağlayacaktır"

  Ulaştırmaya bakış açımız da sürekli olarak evrim geçirmektedir. Birçok mega şehirde toplu ulaştırma oranı, önemli ulaştırma altyapı gelişimi ve bu tarz çözümleri kabul eden bir zihniyet kayması nedeniyle özel ulaştırmanın oranını aşmaktadır. Örneğin Londra'da, yolculukların sadece %34'ü özel araçla yapılmaktayken, geriye kalanlar toplu ulaştırmayla, yürüyerek veya bisikletle gerçekleştirilmektedir. Özellikle son on yılda 16-29 yaş arasındakilerin ehliyet başvurularında Birleşik Krallık'ta (%9), Fransa'da (%4) ve Almanya'da (%14) azalma görmekteyiz.

  Sosyal İnovasyon, demiryolu seyahatinin gelişmesinde de çok büyük bir rol oynamaktadır. Yüksek hızlı demiryollarının uzunluğunun 2020 yılında, Çin'deki özel büyümeyle birlikte, 50.000 km'den 90.000 km'nin üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir. Demiryolu yolcularının kat ettiği kilometrenin de 2020 itibarıyla 3,2 milyardan 4,7 milyara çıkması beklenmektedir. Çeşitli malzeme şirketleri kendi iş modellerini yenilemekte ve treni bir hizmet olarak sağlama modelini geliştirmektedir ve bunu anlaşılan hizmet seviyesi temelinde sözleşme süresince bakım ve mühendislik kapasiteleriyle sunmaktadır. Bu durum sadece operatörlerin potansiyel gelirini ve kapsamı genişletmekle yetinmez, üretici ve operatör arasında güveni, uzun süreli iletişimi artırır ve işbirliğini güçlendirir.

  Geleceğe baktığımızda, ulaşım ve mobilitedeki Sosyal İnovasyonun, 2020 itibariyle kaza, trafik sıkışıklığı, emisyon, ulaşım süresi ve yakıt tüketiminde sağlayacağı tasarruflarla yılda 500 Milyar Dolar düzeyinde bir etki yapabileceği bir fırsat görünmektedir.

  Sosyal İnovasyon Çok Modlu Ulaştırmayı Yönlendiriyor

  Kendi içlerinde Sosyal İnovasyon içeren vizyoner düşünceleri benimseyen şirketler çoklu faydalar elde eder, özellikle de değer zinciri fırsatlarını fark edilir şekilde genişletirler. Bu şirketlerin kümülatif inovasyon çabaları, yolculuk deneyimini geliştirerek ve akıllı bir topluluk içindeki insanları birbirine bağlayarak, insanların içinde yaşadığı toplumu ileriye taşıyan ulaştırma ağının kullanıcılarına ve kullanıcısı olmayanlara hayat değiştiren faydalar sunmaktadır.