Skip to main content

Hitachi

Sosyal Inovasyon

Sosyal İnovasyon Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Erişim ve Maliyeti Ele Alıyor

  Araştırmalar, Sosyal İnovasyonun 2020’de yıllık fırsatların toplam 985 Milyar Dolara ulaşacağı küresel Sağlık Hizmetleri sektöründe nasıl devrim yapabileceğini gösteriyor

  Bugün küresel Sağlık Hizmetleri sektöründe derin bir zorlukla karşı karşıyayız: global olarak bütün hastalara, sürdürülebilir ve uygun maliyetli bir yöntemle nasıl yüksek kalitede sağlık hizmeti sunabiliriz? Bu soruya yanıt vermenin iki anahtar yolu var: Sağlık Hizmetleri alanında inovasyon ve değişim getiren Mega Trendleri anlamak ve hep birlikte küresel Sağlık Hizmetleri Sektörünün karşı karşıya olduğu üç katlı zorluğu çözmeye çalışırken yeni teknolojilerin, hacimleri büyük bir hızla artan verilerin ve güçlü hastaların (power patient) çok ihtiyaç duyulan inovasyonu, yeni iş modellerini ve yeni sağlık hizmeti platformlarını nasıl sağlayabileceğini keşfetmek: Kalite, Erişim ve Maliyet.

  Sağlık Hizmetlerinde Sosyal İnovasyon Bültenimizde, Sağlık Hizmetlerinin geleceğinin nasıl Mega Trendlerin ve yeni teknolojilerin yakınsamasına bağlı olduğunu tartışıyoruz. Küresel Sağlık Hizmetleri sektörünün dönüşmesini sağlayan dört ana Mega Trend mevcut: Bağlanabilirlik ve Yakınlaşma, Yeni İş Modelleri, Sıfıra Doğru İnovasyon ve Sosyal Trendler. Frost & Sullivan, 2020 itibariyle dünya çapında en az 80 Milyar bağlı cihazın olacağına inanıyor; bu cihazlar, hastalara doğumlarından yaşamlarının sonuna kadar, evde, hastanede ve diğer her yerde bakım sağlayacak olan birbirine bağlı sağlık hizmetleri platformlarına güç verecek.

  Sağlık Hizmetlerinin geleceğini yönlendiren yeni iş modelleri, müşterilerin ödeyen ve sağlayıcı konumundan hasta ve tüketici konumuna geçeceği görülür bir dönüşümü de içerecek. Sağlık Hizmetleri değer teklifi, ürünlerin ve hizmetlerin ötesine geçerek insanların ve şirketlerin daha iyi toplumlar yaratmasını sağlayacak sosyal faydalara yönelecektir.

  Sıfıra doğru inovasyon, obezite oranlarının sıfıra indirilmesi, hastane enfeksiyonlarının sıfırlanması ve hastanelerdeki hatalı ilaç kullanımının sıfıra indirileceği yeni teknolojilerin kullanılmaya başlanması gibi nihai toplumsal değerlerle beslenen yeni ve heyecan verici bir düşünme şeklidir. Son olarak, gittikçe büyüyen orta sınıflarda hastaların ödediği harcamaların artması ve Sağlık Hizmetleri randevularının %85’ini alan ve aile için en önemli kararları veren kadınların gücünün iyice açığa çıkmasıyla Sosyal trendler de Sağlık Hizmetlerinin dönüşmesine yol açacak.

  "Küresel Sağlık Hizmetleri pazarı, heyecan verici kişiselleştirme, sayısallaştırma, zindelik ve hasta katılımı gelişmeleri sayesinde büyük bir değişim geçiriyor"

  Sosyal İnovasyon tüm bu trendleri entegre ediyor ve araştırmamızın en göze çarpan sonucunu ortaya çıkarıyor: Sosyal İnovasyon fırsatları, toplumsal seviyede, sistem seviyesinde ve bireysel hasta seviyesinde mevcuttur. Toplumsal seviyede, Sosyal İnovasyon sektör çapında değer üretme ve Sağlık Hizmeti maliyetlerini düşürme potansiyeline sahip. Sağlık Hizmetleri sektörü tarihsel olarak ayrı alanlarda faaliyet göstermiştir ama artık bütünleşmeye zorlanmakta, bu yüzden yeni türde ortaklıklar ve işbirlikleri oluşturmaktadır.

  Bu toplumsal etkiler, Sağlık Hizmetleri fonlarının %70’den fazlasının kronik rahatsızlıkları olan bireyler için harcandığı gelişen ekonomiler için çok ihtiyaç duyulan değişimi sağlayabilecektir. Sistem seviyesinde, sıklıkla birbiriyle bağlantılı olmayan kaynaklardan büyük hacimli veriler oluşturulmaktadır. Artan nüfus ve sağlık hizmeti belgelerinin daha fazla sayısallaşması ile veriler, sürekli katlanan bir oranda artmaktadır. Sınırlı analitik yüzünden bu zengin verilerin büyük bir kısmı atıl kalmakta veya yeterli ölçüde kullanılmamaktadır.

  Hastalar seviyesinde ise, Sağlık Hizmetlerinin gelecekteki odak noktası güçlü hasta olacaktır ve işte bu noktada sektörde olumlu bir karmaşa ve değişim gerçekleşmektedir. Güçlü hastalar, artık çok daha fazla bilgi sahibi; dolayısıyla, hastalar artık karar alma sürecinde pasif katılımcılar olmayacağı için Sağlık Hizmetleri alanında faaliyet gösteren şirketlerin, müşterilerin nasıl düşündüğünü yeniden değerlendirmesi gerekiyor. Sosyal ağ platformları, hastaların bilgi edinmesinde kilit rol oynayarak, hasta katılımı sağlamak adına fırsatlar oluşturmaktadır.

  Frost & Sullivan, Sağlık Hizmetlerinde Sosyal İnovasyon İşinden türetilebilecek nakdi ve sosyal faydayı değerlendirirken, beş ana sektörde 985 Milyar Dolar değerin söz konusu olacağına inanıyor:

  Sosyal İnovasyon Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Erişim ve Maliyeti Ele Alıyor

  Sonuç olarak, Sağlık Hizmetleri ile gelişmiş BT çözümleri arasındaki yakınlaşma sayesinde, Sosyal İnovasyona odaklanan şirketler, tüm bakım döngüsü içerisinde Sosyal İnovasyon sağlayarak topluma, sistemlere ve hastalara fayda sağlayabilecek konumda bulunmaktadır.