Skip to main content

Hitachi

Sosyal Inovasyon

Mobilite Entegre ve Kusursuz Hale Geliyor

    Teknoloji, otomotiv ve ulaştırma sektörlerinde büyük boyutlu değişimin önemli bir itici gücü olmanın yanında bütün yeni mobilite iş modellerinin uygulanabilmesini sağlamaktadır. Örneğin, akıllı telefonların, bağlı cihazların ve altyapıların yaygınlaşması dünya çapında potansiyel Büyük Veri kullanımına yol açarak bu süreçte mobiliteyi de iyileştirdi.

    Sosyal inovasyon, toplu ulaştırmanın günümüzde karşı karşıya kaldığı zorlukları anlayarak ve bu sorunları çözmek için artan oranda ve radikal inovasyonlar sunarak yarının entegre mobilite ekosistemini sunmayı gerçek anlamda isteyen şehirler ve firmalar için kaçınılmazdır. Bu inovasyondan fayda sağlaması en olası alanlar şunları içerir: ulaştırmadan kaynaklanan trafik sıkışıklığı ve hava kirliliği, seyahat süresi güvenilirliği, ulaştırma bilgisi, hem internete hem ulaştırmaya erişim ile ilişkili bağlanabilirlik, altyapı ve fiziksel ve siber güvenlik.

    "Birçokları tarafından ulaştırmada en dönüştürücü güç olarak değerlendirilen bağlanabilirlik, hayatlarımızı, işe gidiş gelişlerimizi, kusursuz bir bağlantılı hayat vizyonuyla birleştirerek pozitif yönde etkileme potansiyeline sahip"