Skip to main content

Hitachi

Sosyal Inovasyon

Enerjinin Geleceği: Karbonsuzlaştırma, Yerinden Yönetim ve Dijitalleşme

    Enerjide dijitalleşmenin bir sonraki jenerasyonu, yenilenebilir enerjinin büyümesi ve üretimden tüketime enerji değer zinciri boyunca daha fazla verimlilik sağlamak için kritik önemde olacaktır.

    Daha esnek, dinamik ve sürdürülebilir enerji geleceği için OT ve BT yakınlaşması, dört büyük trendin yakınlaşmasıyla oluşturulmaktadır.

    "Enerjinin geleceği tamamen entegrasyonla ilgilidir: Bu, küresel enerji karışımı çeşitlendikçe, giderek karmaşıklaşan ve farklılaşan enerji üretim varlıkları yelpazesinin ve kaynakların daha verimli kullanımını yönlendirmek üzere ileri BT ve dijital çözümlerin entegrasyonu ve devreye alınması anlamına gelir."