Skip to main content

นวัตกรรมเพื่อสังคม

  การสร้างความร่วมมือ:
  กุญแจสู่อนาคตของการผลิต

  โรงงานที่เชื่อมต่อกันปูทางไปสู่อนาคตของการผลิต

  ผู้ผลิตจำต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลาย แปลงแนวคิดใหม่ๆ ให้กลายเป็นความจริง และทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ผลิตเหล่านั้นต่างพยายามเอาชนะความท้าทายใหม่ๆ อยู่เสมอ ในโลกที่สมบูรณ์แบบ หลายบริษัทสามารถทำงานร่วมกันได้ สนับสนุนซึ่งกันและกันด้วยกำลังที่แข็งแกร่งทั้งภายในและภายนอก แพลตฟอร์ม Lumada IoT ของฮิตาชิผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีส่วนปฏิบัติการเข้าด้วยกันเพื่อสนับสนุนระบบทางสังคม Lumada ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการกระบวนการผลิตเพื่อเปลี่ยนให้แนวความคิดกลายเป็นความจริง โดยตั้งอยู่บนประสบการณ์และความรู้ที่สำคัญที่ฮิตาชิได้สั่งสมมาในอุตสาหกรรมการผลิต โดยการเชื่อมต่อแบบดิจิทัลกับผู้คน สินค้า อุปกรณ์ และส่วนประกอบอื่นๆ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ Lumada จึงรับรู้และวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตได้อย่างละเอียด สามารถตรวจจับความผิดพลาดหรือความล่าช้าและสร้างมาตรการได้อย่างแยบยลเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ทำให้โรงงานผลิตดำเนินงานได้อย่างยืดหยุ่นและมั่นคงยิ่งขึ้น

  การสร้างความร่วมมือที่ได้รับการสนับสนุนโดย Lumada เปิดทางสู่มิติใหม่แห่งการผลิตอย่างแท้จริง

  ทำให้เห็นภาพกระบวนการที่เชื่อมต่อกันได้ชัดขึ้นเพื่อลดปัญหาการติดขัด

  สิ่งที่ทำให้ผลผลิตเกิดการสูญเสีย
  การระบุปัญหาการติดขัดในการเพิ่มผลผลิตโดยใช้วิธีการตามแบบแผนในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตได้กลายเป็นสิ่งที่ยากขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้เรามีวิธีการใหม่ซึ่งใช้ IoT เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการเหล่านี้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมหาศาลและปัญญาประดิษฐ์ในสิ่งแวดล้อมการผลิต เทคโนโลยีการเลียนแบบโดยการเรียนรู้ด้วยตัวเองแบบใหม่จะช่วยให้การวางแผนการผลิตเป็นไปได้อย่างเหมาะสมโดยการเตรียมการอย่างมั่นใจและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ ฮิตาชิกำลังสร้างชีวิตใหม่อีกครั้งให้กับด้านการผลิต

  กรณีศึกษาของลูกค้า

  Okuma Corporation ผู้ผลิตเครื่องจักรกลที่ครอบคลุมกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการอันหลากหลายต่างๆ ซึ่งช่วยส่งมอบผลผลิตได้สมดุลกับการผลิตจำนวนมาก แม้กระทั่งกับอุตสาหกรรมการผลิตที่มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ แต่ผลิตงานจำนวนน้อยก็ตาม ที่นี่ เราแนะนำรูปแบบการทดสอบความเป็นไปได้แบบใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่โอคุมะและฮิตาชิได้พยายามร่วมกัน มุ่งเน้นไปที่วงจรควบคุมโรงงานที่เร็วขึ้น* และการปฏิวัติให้สามารถเห็นถึงการผลิตอย่างชัดเจน

  * ระบบควบคุมกระบวนการเพื่อระบุขั้นตอนและวิธีการที่ส่วนประกอบกำลังดำเนินการอยู่ในโรงงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทันที

  ดูเพิ่มเติม>

  “ดวงตา” แบบใหม่ที่สามารถเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนเร้นได้อย่างรวดเร็ว

  มีการรวบรวมข้อมูลในแต่ละวันสำหรับการติดตามค้นหาและรายการบันทึกการปฏิบัติงาน รวมถึงกำลังมีความพยายามในการใช้ข้อมูลเพื่อคาดการณ์ข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น กล้องแบบพิเศษ ตัวอย่างเช่น กล้องที่สามารถบันทึกสถานการณ์โดยจับการเคลื่อนไหวของผู้คนหรือสภาวะกับวัสดุหรือสิ่งอำนวยความสะดวก วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อตรวจจับการชำรุดเสียหายที่อาจเกิดขึ้นของเครื่องมือการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือกำหนดการทำงานของผู้ควบคุมโดยเฉพาะ เราจะพัฒนาความสามารถในการผลิตโดยการป้องกันข้อบกพร่อง ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงหรือความผิดปกติอย่างแม่นยำโดยคำนึงถึงคนทำงาน วัตถุ หรือเครื่องมือที่อาจดูเล็กน้อยในสายตาผู้คนโดยรับรองการติดตามอย่างละเอียดถี่ถ้วน

  อนาคตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันได้ อนาคตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันได้

  ด้วยประวัติศาสตร์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์อันมากมายและการให้บริการมาอย่างยาวนาน ฮิตาชิพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตโดยการรวมเอาเทคโนโลยีส่วนปฏิบัติการมาใช้เพื่อควบคุมและบริหารระบบการผลิต รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาวิเคราะห์ข้อมูลของคนทำงาน วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ถึงตอนนี้ เราได้แสดงให้เห็นถึงความริเริ่มสร้างสรรค์ของฮิตาชิมากขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิวัติอุตสาหกรรมการผลิต