Skip to main content

Hitachi

นวัตกรรมทางสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความสำคัญของนวัตกรรมเพื่อสังคมและความเกี่ยวข้องกับสังคมของภูมิภาคเอเชียในอนาคต
เหตุใดนวัตกรรมเพื่อสังคมจึงขับเคลื่อนธุรกิจของ Hitachi

 

Hitachi มุ่งมั่นที่จะสร้างโลกที่มีความยั่งยืนและปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ผ่านนวัตกรรมเพื่อสังคม

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและดิจิทัล เราพยายามขับเคลื่อนสิ่งที่ดีด้วยการสร้างสรรค์โลกที่ปลอดภัยยิ่งกว่าและชาญฉลาดยิ่งขึ้น

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 , เราได้พานักศึกษามหาวิทยาลัย 30 คนจากภูมิภาคอาเซียนและประเทศญี่ปุ่นมายังประเทศสิงคโปร์ เพื่อมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของนวัตกรรมเพื่อสังคม และความเกี่ยวข้องในโลกที่เพิ่งผ่านพ้นช่วงโรคระบาดไป ในครั้งนี้ในโครงการ Hitachi Young Leadership Initiative (HYLI) ครั้งที่ 16

ด้วยความร่วมมือจากผู้นำของภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน ซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาล ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาคการศึกษา เราได้สำรวจวิธีที่เราทุกคนจะสามารถขับเคลื่อนสิ่งที่ดีด้วยนวัตกรรมเพื่อสังคมผ่านประสบการณ์และมุมมองของเรา

 

สิ่งที่นักศึกษาของเราแสดงความคิดเห็น

 

คุณ Belinda มองว่านวัตกรรมเพื่อสังคมเป็นสะพานเชื่อมหรือตัวเร่งความเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่มีสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสังคม

ในสถานการณ์ดังกล่าว นวัตกรรมเพื่อสังคมจะกลายเป็นแรงผลักดันให้บริษัทและหน่วยงานภาครัฐดำเนินการเพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่

Belinda Azzahra Irwan Putri
ประเทศอินโดนีเซีย

 
คุณ Momo รู้สึกว่านวัตกรรมเพื่อสังคมเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

เธอเห็นความสัมพันธ์แบบเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างความอยู่รอดของบริษัทและความสามารถในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

Momo Hoshino
ประเทศญี่ปุ่น

 

คุณ Matthew เชื่อว่าความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้ ดังนั้นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมเพื่อสังคมจึงจะมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

เขามองเห็นว่านวัตกรรมเพื่อสังคมสามารถจัดการกับการใช้ทรัพยากรที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างพื้นที่ในเมือง และชนบทในประเทศมาเลเซียและการเข้าถึงชุมชนที่ด้อยโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการระบาดครั้งใหญ่ของโรคโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

Matthew Ooi Xian Wei
ประเทศมาเลเซีย

 
คุณ Vivienne ให้คำนิยามนวัตกรรมเพื่อสังคมว่าเป็นแนวคิด โครงการ หรือกระบวนการที่สามารถทำให้คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้

เธอเชื่อว่าผู้คนควรเป็นศูนย์กลางของทุกโครงการ และด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและการให้ผู้คนเป็นศูนย์กลาง เราจะสามารถจัดการกับปัญหาสังคมที่ใหญ่ขึ้นได้

Vivienne Angelica Hernane Viernes
ประเทศฟิลิปปินส์

 

คุณ Esther มีความเห็นว่าบริษัททั้งหลายควรให้ความสำคัญต่อนวัตกรรมเพื่อสังคม

ธุรกิจที่เน้นการเติบโต โดยแลกกับแนวทางปฏิบัติที่ทำให้ยั่งยืนจะก่อให้เกิดปัญหาสังคมจำนวนมาก เช่น ปัญหาด้านกำลังคนและปัญหาสุขภาพจิต

Esther Yeoh
ประเทศสิงคโปร์

 
คุณ Ryan มองว่านวัตกรรมเพื่อสังคมเป็นโครงการที่สร้างผลสะท้อนที่เป็นรูปธรรมต่อผู้คน โดยการปรับปรุงชุมชนและทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น

แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ผลกำไรเพียงอย่างเดียว ธุรกิจควรสร้างสรรค์สังคมในอุดมคติผ่านนวัตกรรมเพื่อสังคมที่เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในการแสวงหาความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ

Ong Jun Hock, Ryan
ประเทศสิงคโปร์

 

สำหรับคุณ Poorit นวัตกรรมเพื่อสังคมเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เทคโนโลยีเริ่มต้นขึ้น

โดยหล่อหลอมให้โลกเป็นอย่างในปัจจุบัน และนวัตกรรมเพื่อสังคมจะยังคงกำหนดรูปแบบของโลกแห่งอนาคตต่อไป

Poorit Lertpaitoonpan
ประเทศไทย

 
คุณ Duc มองว่านวัตกรรมเพื่อสังคมเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกประเทศ

นับตั้งแต่ความหิวโหย ความยากจน ไปจนถึงโรคภัยไข้เจ็บ นวัตกรรมเพื่อสังคมสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวและทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นได้

Bach Minh Duc
ประเทศเวียดนาม

 

นวัตกรรมเพื่อสังคมเริ่มต้นด้วยแนวคิดที่เรียบง่าย คือ เรามีพลังในการเปลี่ยนแปลงโลก ด้วยความเชี่ยวชาญ ทรัพยากร โซลูชันทางธุรกิจ และความกระตือรือร้นอย่างแรงกล้า เราจะรวมนักคิดและนักปฏิบัติเข้าด้วยกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนและวิกฤตที่สุดซึ่งสังคมกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

นวัตกรรมเพื่อสังคมจึงเป็นรากฐานของสิ่งที่เราทำที่ Hitachi และด้วยการมีส่วนร่วมและการส่งเสริมพลังของผู้นำเยาวชน เราหวังว่าจะปรับปรุงชีวิตของผู้คนและมีส่วนทำให้วันพรุ่งนี้ดีขึ้น

 

 

 

 

 

วันที่เผยแพร่:  ตุลาคม พ.ศ.2565