Skip to main content

นวัตกรรมเพื่อสังคม

การนำความสามารถของ AI และการวิเคราะห์ Big Data ทางการแพทย์มาสู่มวลชนเพื่อการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันก่อนพบโรค ปัจจุบันชาวเวียดนามหลายล้านคนสามารถใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพื่อติดตามสุขภาพของตนเองบนโทรศัพท์ได้

ลดช่องว่างด้านการดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีอันแข็งแกร่งเพื่อประโยชน์ของมวลชน

เศรษฐกิจของประเทศเวียดนามเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจากหลักฐานที่ชาวเวียดนามกว่า 21 ล้านคนจะกลายเป็นชนชั้นกลางภายในปีพศ. 2573 แต่น่าเสียดายที่สิ่งนี้ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามให้ต้องประสบปัญหาด้านสุขภาพ ผลการสำรวจโดยกระทรวงสาธารณสุขเผยให้เห็นว่า ชาวเวียดนามวัยผู้ใหญ่ร้อยละ 70 ไม่มี การเคลื่อนไหวร่างกายให้เพื่อให้เกิดความกระฉับกระเฉง

ผู้ที่ทำงานในสำนักงานจะเดินเพียง 600 ก้าวต่อวันโดยเฉลี่ย แทนที่จะเป็น 10,000 ก้าวตามคำแนะนำ

ส่วนหนึ่งของการพัฒนาเหล่านี้ได้ทำให้ประเทศเวียดนามต้องรับภาระที่เพิ่มขึ้นจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือที่ทราบกันว่าโรคเรื้อรังในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา หนึ่งในโรคดังกล่าว คือ โรคเบาหวาน และในปีพ.ศ. 2560 อัตราความชุกของโรค ทั่วประเทศอยู่ที่ ร้อยละ 6 กล่าวคือมีผู้ใหญ่เป็นโรคนี้ประมาณ 5 ล้านคน ซึ่งผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานในปีนั้นเกินกว่าครึ่งหนึ่งเป็นผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการวินิจฉัย

โรคเรื้อรังอีกหนึ่งโรคที่น่าเป็นห่วงคือ ความดันโลหิตสูง ซึ่งมีอัตราความชุกที่ร้อยละ 20.7 ในประเทศเวียดนาม โดยกังวลว่ามีเพียงร้อยละ 26 ของชาวเวียดนามที่เป็นโรคนี้ที่ทราบว่าตนเองมีภาวะความดันโลหิตสูง ตัวเลขนี้จึงเน้นให้เห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยให้ประชาชนตรวจสอบสุขภาพของตนเอง

ดังคำกล่าวที่ว่า กันไว้ดีกว่าแก้ อย่างไรก็ตาม ชาวเวียดนามส่วนใหญ่ไม่ได้รับการปลูกฝังทางความคิดให้มีการตรวจก่อนพบโรคและการร่วมรักษาอย่างทันท่วงที โดยคนจำนวนมากจะไปพบแพทย์เมื่อพวกเขาป่วยหนักเท่านั้น  การแจ้งเตือนสถิติสุขภาพในกลุ่มประชากรชาวเวียดนาม
การแจ้งเตือนสถิติสุขภาพในกลุ่มประชากรชาวเวียดนาม
 • ชาวเวียดนามวัยผู้ใหญ่กว่า 5 ล้านคนเป็นโรคเบาหวาน
 • โรคความดันโลหิตสูงมีอัตราความชุกที่น่าตกใจถึงร้อยละ 20.7
  ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
 • ขาดการเคลื่อนไหวทางร่ายกาย
 • ขาดการตระหนักรู้
  มีสิ่งใดที่จะช่วยพวกเขาได้
มีสิ่งใดที่จะช่วยพวกเขาได้
 • การตรวจสุขภาพเป็นประจำ
 • การตรวจก่อนพบโรค
 • การร่วมรักษาอย่างทันท่วงทีในเวลาที่ถูกต้อง

กรณีศึกษาของ Hitachi – Baoviet Insurance

ทำความเข้าใจถึงการทำงานของเครื่องมือจำลองความเสี่ยงด้านสุขภาพ

Hitachi ใช้ AI และการวิเคราะห์ Big Data เพื่อช่วยชีวิตอย่างไร

เมื่อคำนึงถึงประเด็นทางสังคมนี้ Hitachi จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโซลูชันร่วมกับ Baoviet Insurance ซึ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยของรัฐที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม ด้วยความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง AI และการวิเคราะห์ Big Data ทำให้ Hitachi คาดหวังที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอันล้ำสมัยเพื่อสร้างความตระหนักด้านสุขภาพและป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังในประเทศเวียดนาม

ผลจากความร่วมมือครั้งนี้จึงได้เครื่องมือจำลองความเสี่ยงด้านสุขภาพ (Health Risk Simulator) บน Baoviet Direct ซึ่งเป็นแอปมือถือของ Baoviet ที่ช่วยให้ผู้ใช้ติดตามสถานะสุขภาพของตนเองได้อย่างสะดวกสบาย ด้วยการขับเคลื่อนของ “เครื่องมือจำลองความเสี่ยงสำหรับการประกันสุขภาพ” คุณสมบัตินี้จึงใช้ AI ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Hitachi ในการวิเคราะห์ Big Data ทางการแพทย์อันมีค่า เพื่อคาดการณ์ความเสี่ยงทางสุขภาพของบุคคลได้อย่างชาญฉลาด ปัจจุบันคุณสมบัตินี้สามารถคาดการณ์ความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับโรคที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตที่สำคัญ 8 โรค โดยใช้ข้อมูลจากผลการตรวจสุขภาพของผู้ใช้และการเรียกร้องค่าชดเชยประกันสุขภาพ

เครื่องมือจำลองความเสี่ยงสำหรับการประกันสุขภาพของ Hitachi เปิดตัวครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นในปีพ.ศ. 2561 และใช้งานโดยหน่วยงานราชการในท้องถิ่นและบริษัทประกันภัยเพื่อให้คำแนะนำด้านสุขภาพ จากแบบจำลองการวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือนี้สามารถคาดการณ์แนวโน้มที่บุคคลจะเป็นโรคเรื้อรังได้ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคความดันโลหิตสูง

ด้วยการบูรณาการโซลูชันของ Hitachi ผู้ถือกรมธรรม์ของ Baoviet Insurance มากกว่าหนึ่งล้านรายจึงสามารถตรวจสอบสุขภาพของตนเองเพื่อหาอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคเรื้อรังได้อย่างง่ายดาย ซึ่งแอพพลิเคชั่นนี้ยังแสดงปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้คำแนะนำในการปรับตัวอีกด้วย ด้วยการแสดงข้อมูลนี้ในรูปแบบที่เข้าถึงได้และเข้าใจง่าย แอพพลิเคชั่นนี้จึงช่วยให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงนิสัยในการใช้ชีวิตได้เป็นการเฉพาะเพื่อรักษาสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น

การใช้ประโยชน์จากความสามารถด้านเทคโนโลยีที่เหนือกว่าของ Hitachi เพื่อเปลี่ยนแปลงในส่วนการดูแลสุขภาพ:

 • ความร่วมมือของ Hitachi กับ Baoviet Insurance นับเป็นการพลิกสถานการณ์
 • AI และการวิเคราะห์ Big Data จะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อมาตรการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน
 • โดยจะมีการนำเครื่องมือจำลองความเสี่ยงสำหรับการประกันสุขภาพของ Hitachi มาใช้อย่างแพร่หลายเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้คำแนะนำด้านสุขภาพ
 • ผู้ถือกรมธรรม์ของ Baoviet Insurance จำนวนมากกว่า 1 ล้านรายจะสามารถตรวจสุขภาพของตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น Baoviet ได้

Hitachi – Baoviet: ความร่วมมือครั้งสำคัญ

โดย Hitachi เชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับ Baoviet Insurance จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสังคมของประเทศเวียดนามในอนาคตอันใกล้ ปัจจุบันประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่มีประชากรสูงอายุเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปเอเชีย ชาวเวียดนามที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะมีจำนวนสูงถึง 29 ล้านคนภายในปีพ.ศ. 2593 ซึ่งคิดเป็นเกือบหนึ่งในสามของประชากรทั้งหมด ซึ่งความจำเป็นของการบริการด้านสุขภาพ โดยเฉพาะการตรวจก่อนพบโรคจะเพิ่มขึ้นทันเวลา

ด้วยการนำนวัตกรรมทางสังคมมาประยุกต์ใช้กับปัญหาชีวิตจริงในสังคม เราจึงพร้อมที่จะทำงานเคียงข้างไปกับพันธมิตรของเราเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้คนหลายล้านคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยโซลูชันทางเทคโนโลยีของเรา Hitachi เพื่อสร้างสิ่งที่ดีให้สังคมและผู้คนให้มีความก้าวหน้า

ด้วยแบบจำลองทางธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม Hitachi จะขับเคลื่อนสิ่งดีโดย:

 • การแก้ไขปัญหาทางสังคม
 • การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน
   
 

วันที่เผยแพร่: กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565