Skip to main content

นวัตกรรมเพื่อสังคม

Hitachi ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศสิงคโปร์ได้อย่างไร

แนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่ดินในประเทศสิงคโปร์ด้วยโซลูชั่นการเคลื่อนที่ในแนวตั้ง

ปัจจุบัน ประชากรของโลกมากกว่าครึ่งหนึ่ง เมืองหลวง โดยเฉพาะมีเมืองที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เป็นจำนวนมากในภูมิ ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่่ ที่่การขยายตัวของเมืองได้ผลักดันให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว จนเป็นลักษณะเฉพาะของภูมิภาคอาเซียน.อย่างไรก็ตาม ความท้าทายที่เกิดขึ้น ในขณะที่การขยายตัวของเมืองยังคงดำเนินต่อไป คือการรักษาคุณภาพชีวิตที่ดีไว้ให้ได้ในระยะยาว เพราะความหนาแน่นของประชากรที่มากขึ้นอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลเสีย ต่อเมืองมากขึ้น

ในฐานะประเทศชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศสิงคโปร์สามารถจัดการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะมีประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในเขตเมือง แต่อย่างไรก็ดี การสร้างความมั่นใจว่าประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงในระยะยาว นั้นหมายความว่าประเทศสิงคโปรเป็นประเทศที่เผชิญกับการ ขาดแคลนที่ดินมาโดยตลอด จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาตึกสูง มากกว่าพื้นที่ในแนวราบ .

โซลูชันการเคลื่อนที่ใน 'แนวตั้ง' สำหรับการพัฒนาเมืองของประเทศสิงคโปร์

การใช้งานลิฟต์และบันไดเลื่อน

โซลูชันการเคลื่อนที่ในแนวตั้ง (vertical mobility solution) เช่น ลิฟต์และบันไดเลื่อน มีส่วนช่วยให้ผู้คนเดินทางภายในและรอบอาคารได้ตลอดวัน นับตั้งแต่เริ่มใช้งานในศตวรรษที่ 19 ปัจจุบันโซลูชันเหล่านี้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของสถาปัตยกรรมในหลายเมือง โดยเฉพาะในประเทศสิงคโปร์ ที่ลิฟต์และบันไดเลื่อนถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญระดับประเทศ อย่างไรก็ตาม โซลูชันการเคลื่อนที่ในแนวตั้งยังถือว่าไม่เพียงพอสำหรับประเทศสิงคโปร์ และต้องควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยประหยัดพลังงาน เพื่อให้แน่ใจได้ว่าผู้คนสามารถเชื่อมโยงถึงกันในทุกพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเอื้ออำนวยให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอาคารสามารถบำรุงรักษาลิฟต์และบันไดเลื่อนเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย

การเข้าถึงระบบอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพแบบนี้ ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกลุ่มที่ต้องการระบบเคลื่อนที่แบบพิเศษ เช่นผู้สูงอายุซึ่งกำลังกลายเป็นกลุ่มประชากรที่ใหญ่ขึ้นในประเทศสิงคโปร์ เช่นเดียวกับผู้ที่เคลื่อนไหวไม่สะดวก ซึ่งไม่ควรถูกกีดกันจากการมีส่วนร่วมในสังคม.

การขนส่งมวลชนที่ปลอดภัย สะดวก และยั่งยืน

สถิติจำนวนลิฟต์โดยสาร 70,000 ตัว และบันไดเลื่อน 7,000 ตัวในประเทศสิงคโปร์ เผยให้เห็นว่าโซลูชันการเคลื่อนที่ในแนวตั้ง เป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญเพียงใดในการขับเคลื่อนเขตเมืองของประเทศ . ด้วยความที่โซลูชันเหล่านี้มีเป็นจำนวนมาก ในบางครั้งอาจถูกละเลยเรื่องความปลอดภัยได้ง่าย และหากไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวด ก็อาจเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลากับการใช้งานทั้งลิฟต์และบันไดเลื่อนซึ่งในหลายกรณี อุบัติเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากความล้มเหลวของกลไกการทำงานของระบบ

ดังนั้น การออกแบบเทคโนโลยีลิฟต์และบันไดเลื่อนให้มีความทนทาน สูงสุดจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าลิฟต์และบันไดเลื่อนทุกตัวสามารถส่งมอบประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีที่สุด สำหรับทั้งผู้ใช้และเจ้าของกิจการได้อย่างปลอดภัย

ในฐานะองค์กรที่ขับเคลื่อนสิ่งดีด้วยโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมมานานกว่าศตวรรษ Hitachiได้ช่วยเหลือผู้คนให้ไปถึงเป้าหมายที่ต้องการในทุกวันอย่างมั่นใจได้ด้วยความปลอดภัยขั้นสูงสุด ลิฟต์และบันไดเลื่อนของHitachiสามารถตอบสนองต่อการใช้งานอาคารในหลายรูปแบบและสามารถถูกออกแบบให้ยืดหยุ่นกับสภาพพื้นที่ที่มีความหลากหลายได้ลงตัว โดยให้บริการบำรุงรักษา ปรับปรุงให้ทันสมัย รวมถึงมีบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับประกันความปลอดภัยและสะดวกสบาย จากลิฟต์และบันไดเลื่อนของHitachiอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้Hitachiสามารถสนับสนุนการโซลูชันการเคลื่อนที่ในแนวตั้งในเมืองที่กำลังเติบโตได้

ขณะเดียวกัน การปรับปรุงด้านการเข้าถึงและความสะดวกเหล่านี้ควรให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมอย่างรอบคอบควบคู่ไปด้วย Hitachiสามารถติดตามการทำงานของระบบลิฟต์และบันไดเลื่อนรวมถึงการใช้พลังงาน ผ่านระบบวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง ซึ่งจะดึงข้อมูลมาประมวลผลร่วมกับระบบบำรุงรักษาในเชิงที่สามารถคาดการณ์การซ่อมแซมล่วงหน้าได้ด้วย ทำให้มั่นใจได้ว่าHitachiสามารถอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนที่ซึ่งปลอดภัยและราบรื่น ขณะเดียวกันสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุดยังช่วยสร้างความมั่นใจว่าทั้งสภาพแวดล้อมรอบตัวทุกคนและโซลูชันของHitachiจะมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น ไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคต

นวัตกรรมและโซลูชั่นลิฟต์ของHitachi

มอบความปลอดภัยและความสะดวกสบาย
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบรักษ์โลก

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความยั่งยืน ด้วยโซลูชั่นการเคลื่อนที่ในแนวตั้ง

ในขณะที่โลกกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว การสัญจรเคลื่อนที่อย่างยั่งยืนถือเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความมั่นใจว่าการพัฒนาหลายด้านจะคงอยู่ตลอดไป

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโซลูชันการเคลื่อนที่ในแนวตั้ง ซึ่งนวัตกรรมและแนวทางที่ล้ำสมัยจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน และการจัดการพลังงาน รวมถึงการสร้างรากฐานแข็งแกร่งสำหรับประเทศสิงคโปร์ ในการพัฒนาระบบเคลื่อนที่อย่างปลอดภัย มั่นคง และยั่งยืนในหลายทศวรรษต่อไป

Hitachiมุ่งมั่นเดินหน้าสร้างสรรค์สิ่งดีด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวสิงคโปร์ เพื่อคนรุ่นปัจจุบัน และรุ่นต่อไป ด้วยการก้าวไปข้างหน้าที่เหนือกว่า

 

เผยแพร่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565