Skip to main content

Hitachi

นวัตกรรมทางสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การร่วมมือเพื่อนวัตกรรมอัจฉริยะ


 

ธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมของ Hitachi Asia คือโซลูชั่นทางด้านเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นร่วมกับคู่ค้าเพื่อจัดการกับความท้าทายทางสังคมบางอย่างในภูมิภาค

 

ในโลกที่มีความซับซ้อนและมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น การรับมือกับความท้าทายทางสังคมในปัจจุบันโดยองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่เท่าไรก็ตามกำลังกลายเป็นสิ่งที่ทำได้ยากขึ้นเรื่อย ๆ

ปัญหาทางสังคมเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อผู้คนนับล้าน ซึ่งส่งผลให้รัฐบาลและธุรกิจต่าง ๆ มีความจำเป็นที่จะต้องผสานรวมทักษะและความสามารถต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน การทำงานและการคิดสร้างสรรค์ร่วมกันได้กลายเป็นชีวิตวิถีใหม่ไปแล้ว

อ่าน: การขับเคลื่อนโซลูชั่นที่ยั่งยืนด้วยเทคโนโลยี

ปัญหาทางสังคมเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อผู้คนนับล้าน ซึ่งส่งผลให้รัฐบาลและธุรกิจต่าง ๆ มีความจำเป็นที่จะต้องผสานรวมทักษะและความสามารถต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน การทำงานและการคิดสร้างสรรค์ร่วมกันได้กลายเป็นชีวิตวิถีใหม่ไปแล้ว

โรคมะเร็งคือสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ในประเทศสิงคโปร์ แต่ Hitachi Asia และศูนย์การรักษาโรคมะเร็งในสิงคโปร์ (NCCS) กำลังพัฒนาโซลูชั่นใหม่ ๆ ในการต่อสู้กับโรคร้ายนี้ ภาพถ่าย: iStock

 

การขับเคลื่อนนวัตกรรมในยุค Thailand 4.0

ศูนย์ Lumada ของ Hitachi ในจังหวัดชลบุรีกำลังช่วยนำอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) และเทคโนโลยีข้อมูลแบบเปิดมาใช้ทั่วทั้งอาเซียน

การสร้างความร่วมมือกับลูกค้าของ Hitachi Asia ได้ก่อตัวขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งศูนย์ Lumada ซึ่งเป็นสถานที่ที่พัฒนาโซลูชั่นทางดิจิทัล บริการ และเทคโนโลยีขั้นสูงที่ออกแบบเองในการเปลี่ยนข้อมูลทั่วไปให้เป็นข้อมูลเชิงลึกเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมทางดิจิทัล

ยกตัวอย่างเช่น ศูนย์ Lumada ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังช่วยบริษัทต่าง ๆ ในประเทศไทยให้ไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจภายใต้แผน Thailand 4.0 โดยศูนย์แห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2561 ในจังหวัดชลบุรี และคาดว่าจะเป็นหนึ่งในสามเมืองอัจฉริยะเลียบพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ของประเทศไทย และนอกเหนือจากกิจกรรมอื่น ๆ ศูนย์ Lumada ยังมีโซลูชั่น IoT สำหรับผู้ผลิตเพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

การแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ร่วมกันเป็นส่วนสำคัญในการตระหนักถึงวัตถุประสงค์ของศูนย์ Lumada โดยศูนย์แห่งนี้กำลังทำงานร่วมกับทีมจากปูนซิเมนต์ไทย (SCG) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับโรงงานปูนซิเมนต์ไทยที่ทุ่งสง และในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ฮิตาชิก็ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญไปที่โรงงานเพื่อร่วมสร้างโซลูชั่นให้กับทีม SCG

นอกจากนี้ โครงการนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมที่มีศักยภาพในธุรกิจต่าง ๆ ของ SCG และเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ ทีมงานได้รวบรวมข้อมูลโดยใช้เซ็นเซอร์และกล้องเหนือศีรษะที่โรงงานซึ่งเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม

ความคิดริเริ่มอีกประการหนึ่งมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการผลิตด้วยการวิเคราะห์อัจฉริยะและปัญญาประดิษฐ์โดยการพัฒนาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของกราฟแสดงการโหลดหรือลดการใช้พลังงาน และในระยะถัดไป จะมีการสร้างโซลูชั่นเพื่อเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานของลูกค้าโดยการเชื่อมโยงธุรกิจที่หลากหลายเพื่อแบ่งปันทรัพยากรและเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านโลจิสติกส์และการวางแผน

นายโยชิโตะ โคดามะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ศูนย์ Lumada ไม่ได้เป็นเพียงแค่อาคารหรือโชว์รูม แต่เป็นศูนย์สำหรับการสร้างคุณค่าร่วมกันเพื่อนำเทคโนโลยีของเรามาใช้และเตรียมบุคลากรของเราให้พร้อมในโลกยุคดิจิทัล”

การสนับสนุนการต่อสู้กับโรคมะเร็ง

ศูนย์รักษาโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอน (Proton Therapy Centre) แห่งใหม่ซึ่งคาดว่าจะเปิดที่ National Cancer Centre Singapore ในปี 2565 อาจเปลี่ยนวิธีที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกวิทยาบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง

โรคมะเร็งถือเป็นปัญหาที่สำคัญในประเทศสิงคโปร์ จาก สถิติของคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Board) ระหว่างปี 2553 ถึง 2557 พบผู้ป่วยโรคมะเร็ง 61,522 รายในสิงคโปร์ ซึ่งคิดเป็น 34 รายโดยเฉลี่ยในแต่ละวัน และในช่วงเวลาเดียวกันก็มีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งถึง 25,731 รายในแต่ละปี

ในประเทศสิงคโปร์ Hitachi Asia กำลังทำงานร่วมกับศูนย์ NCCS เพื่อพัฒนาโซลูชั่นใหม่ ๆ ในการต่อสู้กับโรคร้ายนี้

ศูนย์แห่งใหม่ของ NCCS ที่มี 24 ชั้นคาดว่าจะกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2565 และศูนย์แห่งนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงโซลูชั่นล่าสุดสำหรับเซลล์บำบัด การบำบัดฟื้นตัวจากโรคมะเร็ง และการศึกษาเกี่ยวกับมะเร็ง นอกจากนี้ สิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกอย่างหนึ่งก็คือศูนย์รักษาโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอน Goh Cheng Liang ศูนย์แห่งนี้แตกต่างจากการฉายรังสีแบบดั้งเดิมที่กำหนดเป้าหมายไปที่เซลล์เนื้องอกแต่อาจส่งผลต่อเนื้อเยื่อที่ไม่ได้เป็นเนื้อร้ายด้วย แต่การบำบัดมะเร็งแบบฉายอนุภาคโปรตอน (Proton Therapy System) นี้จะนำเสนอวิธีการที่แม่นยำกว่าในการบำบัดรักษาเนื้อร้าย

“เราสามารถบรรเทาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยจากผลข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโดยรังสีบำบัดได้” ศาสตราจารย์ William Hwang ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ของศูนย์ NCCS กล่าว นอกจากนี้ Hitachi Asia ยังได้มอบเทคโนโลยีการฉายภาพขั้นสูงแบบเรียลไทม์ที่ใช้ในการบำบัดมะเร็งแบบฉายอนุภาคโปรตอนให้แก่ศูนย์ NCCS อีกด้วย

“เรามุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรระยะยาวกับผู้เชี่ยวชาญในสิงคโปร์และในภูมิภาคนี้เพื่อสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถมีชีวิตและมีสุขภาพที่ดีได้” นาย Casey Tsui ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย จำกัด กล่าว

 

โซลูชั่นการสร้างคุณค่าร่วมกันในอาเซียน

การทำงานร่วมกันของฮิตาชิกับ SCG และศูนย์ NCCS เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของวิธีที่บริษัทมีความร่วมมือกับพันธมิตรในการขับเคลื่อนนวัตกรรมทั่วทั้งภูมิภาค

นอกจากนี้ ฮิตาชิยังทำงานร่วมกับบริษัทต่าง ๆ ในภาคการเงิน การขนส่ง การเกษตร และการพัฒนาเมือง และอื่น ๆ เพื่อทำให้โลกใบนี้มีความปลอดภัยมากขึ้น มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถใช้งานได้จริงมากยิ่งขึ้น และมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น โดยในระยะยาวฮิตาชิมีเป้าหมายที่จะนำ IoT และเทคโนโลยีข้อมูลแบบเปิดไปสู่บริษัทต่าง ๆ ทั่วอาเซียนมากขึ้นด้วย

 

วันที่เผยแพร่: กุมภาพันธ์ ปี 2563

This story is done in collaboration with Mediacorp Brand Studio and first published on CNA.ASIA