Skip to main content

Hitachi

นวัตกรรมทางสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Powering goodผ่านนวัตกรรมทางธุรกิจ


 

ในโลกที่กำลังดิ้นรนเพื่อสร้างความปกติขึ้นมาใหม่ท่ามกลางวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ไม่เคยมีช่วงเวลาใดที่สำคัญมากไปกว่านี้สำหรับ Hitachi ที่จะสร้างนวัตกรรมเพื่อสิ่งที่ดีกว่า

 

ด้วยการใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของเราในด้านเทคโนโลยีการปฏิบัติงาน (OT) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เราเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่รูปแบบดิจิตัลให้กับธุรกิจต่างๆ สร้างการผลิตแบบควบคุมระยะไกล และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม เราจึงพัฒนาคุณค่าทางสังคม ทางด้านสิ่งแวดล้อม และทางเศรษฐกิจ ให้แก่คู่ค้าของเรา นำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกๆ คน ซึ่งรวมไปถึงลูกค้าและพนักงานของพวกเขาด้วย

Go-Ahead Singapore

การวิเคราะห์ข้อมูลคำเพื่อการตัดสินใจแบบอัจฉริยะ

 

ในฐานะผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ Go-Ahead Singapore มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการรถบัส 30 คัน นั่นหมายความว่ากิจการมีข้อมูลดิบมากมายมาใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาเป็นข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริง

 

 

เนื้อหา ด้วยความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ Hitachi สนับสนุน Go-Ahead Singapore ในการบันทึกและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของรถบัส โดยดำเนินการพัฒนาและบำรุงรักษารถด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงลึกผ่านทางหน้า web portal ที่ออกแบบเป็นการเฉพาะ สิ่งนี้ช่วยให้พนักงานจัดตารางเวลาสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการรถบัสได้ดีขึ้น จากการสำรวจค้นข้อมูลที่จัดเก็บไว้ Hitachi ได้เปลี่ยนข้อมูลดิบให้เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อพนักงานในการค้นพบปัญหาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ช่วยเพิ่มความแม่นยำและเที่ยงตรงในกำหนดเวลาเดินรถบัสของ Go-Ahead Singapore ทำให้เกิดการให้บริการที่ดีขึ้นและราบรื่นยิ่งขึ้น

 

 

Takashimaya Transcosmos International Commerce

ก้าวสู่อนาคตด้วยระบบ ERP

 

Takashimaya Transcosmos International Commerce (TAKATRANS) สร้างแพลตฟอร์มเพื่อนำผลิตภัณฑ์ญี่ปุ่นที่มีคุณภาพไปสู่ตลาดต่างประเทศ สร้างเครือข่ายการค้าขายในต่างประเทศของสินค้า แบรนด์หลักและสินค้าซัพพลายเออร์ทั่วไป

 

 

จากการขาดระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ที่ทันสมัย TAKATRANS ต้องเผชิญกับความยากลำบากในการปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ เพื่อก้าวข้ามความท้าทายนี้ Hitachi ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับแผนกและหน่วยธุรกิจต่าง ๆ เพื่อปรับแต่งความต้องการของแต่ละหน่วยและพัฒนาแผนงานที่จะนำไปใช้สำหรับการประยุกต์ใช้ระบบ ERP ใหม่ ด้วยการค้นพบช่องโหว่ที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ Hitachi ได้ช่วยให้ TAKATRANS ก้าวหน้าด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนด้วยระบบ ERP ที่ทันสมัย เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและกิจการมีความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่รูปแบบดิจิทัล

 

 

ERIKS

ระบบการจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะ

 

ERIKS เป็นผู้ให้บริการเฉพาะทางในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนวิศวกรรมเครื่องกลคุณภาพสูงและบริการด้านเทคนิคและโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง หากปราศจากโซลูชั่นสินค้าคงคลังที่เป็นระบบ การเก็บสต๊อกจะต้องทำด้วยมือและใช้แรงงานมาก

 

 

Hitachi ช่วยให้ ERIKS Singapore นำโซลูชั่นการจัดการคลังสินค้า (WMS) แบบ end-to-end ซึ่งทำงานโดยอัตโนมัติและไม่ใช้กระดาษ ร่วมกับระบบหลังบ้านเดิมที่เป็น SAP B1 โซลูชั่น WMS ทำให้กระบวนการทำงานคลังสินค้าโดยรวมรวดเร็วขึ้นและยังช่วยปรับปรุงการจัดการระบบงาน ทำให้ฝ่ายบริหารสามารถวางแผนการดำเนินงานได้ดีขึ้น สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการการทำงานรายแผนกและรายบุคคล ผลงานของแต่ละบุคคลได้โดยง่าย

 

 

วันที่เผยแพร่: 21 ธันวาคม 2563