Skip to main content

นวัตกรรมเพื่อสังคม

  ให้บริการด้านการเงินด้วยเทคโนโลยีอันมีประสิทธิภาพและการสรรสร้างที่ประสานความร่วมมือ

  มาดูไฮไลท์สำคัญๆ จากกิจกรรมต่างๆ ของฮิตาชิที่ช่วยสนับสนุนระบบการเงิน

  การพัฒนาระบบการเงินที่เข้าใจวิถีชีวิตของผู้คน

  การเข้าถึงบริการด้านการเงินมีความสำคัญทั้งต่อบริษัทและผู้ใช้รายบุคคล ทั้งยังมีความสำคัญในการทำให้การชำระเงินเพื่อซื้อของในร้านค้าต่างๆ และขั้นตอนมากมายที่สถาบันการเงินมีความง่ายดายยิ่งขึ้น
  การพิจารณาถึงสิ่งเหล่านี้ขับเคลื่อนให้ฮิตาชิมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการร่วมดำเนินงานเทคโนโลยีด้านการเงิน การประกัน และเทคโนโลยีดิจิทัลกับพันธมิตรต่างๆ ที่มีความมุ่งมั่นในการคิดค้นพัฒนาบริการด้านการเงินด้วยเช่นกัน
  แพลตฟอร์มการเชื่อมต่อทุกสิ่งด้วยอินเทอร์เน็ต (IoT) ของฮิตาชิที่เรียกว่า “Lumada”ผสมผสานทักษะความรู้ในการพัฒนาและการปรับใช้ระบบการเงินด้วยปัญญาประดิษฐ์ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และแม้แต่เทคโนโลยี blockchain การสรรสร้างของฮิตาชิโดยความร่วมมือกับสถาบันการเงินต่างๆ ทั่วโลกไม่ใช่เพียงเพื่อการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ และสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ที่เชื่อมโยงการเงินกับภาคธุรกิจอื่นๆ

  ใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพของการสร้างความร่วมมือผ่าน Lumada เพื่อปฏิวัติการบริการด้านการเงิน

  ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงเพื่อให้ผู้คนอีกมากมายได้รับการดูแลครอบคลุมด้านการประกัน แม้แต่ความเจ็บป่วยที่มาจากโรคเรื้อรัง

  ผู้คนมักกล่าวว่าพวกเขาได้ล้มเลิกความพยายามในการทำประกันชีวิตเนื่องจากมีโรคเรื้อรังหรือมีประวัติการเจ็บป่วยมากมาย ซึ่งความคิดนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสักวัน เนื่องจากการวิเคราะห์ขั้นสูงของข้อมูลขนาดใหญ่ทางการแพทย์สามารถคาดการณ์ความเป็นไปได้และระยะเวลาของการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลได้ดียิ่งขึ้น การประกันชีวิตรูปแบบใหม่บางประเภทกำลังเกิดขึ้นและสามารถดูแลลูกค้ารายบุคคลที่มีโรคประจำตัวตามวิถีชีวิตได้

  บริการสนับสนุนด้านเงินทุนรูปแบบใหม่โดยการใช้ข้อมูลการทำธุรกรรมของธุรกิจ

  การจัดหาเงินทุนเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับผู้จัดการบริษัทอยู่เสมอ ธุรกิจต่างๆ ต้องการการเข้าถึงด้านการเงินอย่างรวดเร็วเพื่อสนองตอบต่อความท้าทายและโอกาสที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ในขณะเดียวกัน สถาบันการเงินต่างๆ ก็พบว่าการตัดสินใจสนับสนุนด้านเงินทุนนั้นเป็นเรื่องยาก เนื่องจากอาจยากที่จะเข้าใจได้ว่าธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางดำเนินการธุรกิจอย่างไรแน่ ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้การแสดงภาพเสมือนอย่างเหมาะสมและแม่นยำเกี่ยวกับข้อมูลการเงินและการทำธุรกรรมของบริษัทเข้ามามีบทบาท ข้อมูลนี้สามารถช่วยดำเนินการประเมินความเป็นไปได้โดยพิจารณาตามข้อมูลการทำธุรกรรมของธุรกิจกับสถาบันการเงิน และช่วยให้แน่ใจว่าบริการสนับสนุนด้านเงินทุนรูปแบบใหม่สามารถให้บริการบริษัททั้งขนาดเล็กและขนาดกลาง

  เทคโนโลยีด้านการเงินในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนให้เป็น
  ดิจิทัลของบริการด้านการเงินในประเทศที่กำลังพัฒนา

  การเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลของบริการด้านการเงินในประเทศที่กำลังพัฒนากำลังได้รับความสนใจในฐานะที่เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถาบันการเงินให้ดีขึ้น ทั้งยังเป็นเครืองมือโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมที่สำคัญสำหรับการเงินอิเล็กทรอนิกส์และช่องทางการชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสดที่สะดวกช่องทางอื่นๆ สำหรับผู้บริโภค เราร่วมสร้างความแข็งแกร่งกับบริษัทเทคโนโลยีด้านการเงินภายในท้องถิ่นหลายแห่ง โดยดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี blockchain และมองหาการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการเงิน

  กรณีศึกษาของลูกค้า

  ในเวียดนาม เงินบำนาญและการจ่ายเงินสวัสดิการของรัฐยังคงต้องอาศัยข้อมูลบนแผ่นกระดาษและจ่ายเงินเป็นเงินสดที่เคาน์เตอร์ของที่ทำการไปรษณีย์ ด้วยเหตุนี้ กระบวนการจ่ายเงินจึงเป็นการใช้แรงงานคนเป็นอย่างยิ่ง ฮิตาชิและบริษัท Sumitomo Mitsui Banking Corporation จึงผสานความร่วมมือและทักษะความชำนาญเพื่อสนับสนุนการทำให้การจ่ายเงินสวัสดิการของรัฐเป็นรูปแบบดิจิทัล ในขณะที่เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการต่างๆ ให้ดีขึ้น ความพยายามนี้ยังช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับเงินให้ดีขึ้นอีกด้วย เราวางแผนเพื่อทำให้การโอนเงิน การรับเงินกับบริษัท การชำระเงินเมื่อมาถึง และบริการอื่นๆ สามารถทำได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยปรับปรุงบริการด้านการเงินให้ดีขึ้นสำหรับผู้คนชาวเวียดนาม

  ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสนับสนุนการบริการด้านการเงินแก่ชาวเวียดนามของเรา โปรดไปที่นี่ (ภาษาไทย)>

  อนาคตทางการเงินสร้างสรรค์ได้ร่วมกัน อนาคตทางการเงินสร้างสรรค์ได้ร่วมกัน

  เพื่อช่วยแก้ปัญหาและเอาชนะความท้าทายต่างๆ ที่บริษัทแต่ละแห่งต้องเผชิญ และเพื่อทำให้การบริการด้านการเงินโดยมีผู้ใช้เป็นศูนย์กลางเป็นจริง ฮิตาชิทำให้เห็นภาพและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจมากมายด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศแบบใหม่ล่าสุด เราจะดำเนินการสนับสนุนทุกธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องผ่านการสร้างความร่วมมือร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆ