Skip to main content

นวัตกรรมเพื่อสังคม

พัฒนาชีวิตสังคมเมืองเพื่อทุกคน

สร้างอนาคตที่สดใสกว่าด้วยเชาวน์ปัญญา

ลิฟต์จอดเทียบท่าทันทีที่คุณก้าวเข้าสู่ขอบเขตลิฟต์ เมื่อเข้าไปแล้ว ลิฟต์จะพาคุณตรงดิ่งไปยังชั้นที่คุณต้องการได้ทันที ไม่มีการหยุด ไม่มีการล่าช้า ไม่มีผู้คนหนาแน่นเบียดเสียด นั่นคือสิ่งที่พิเศษของการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม Lumada IoT ซึ่งได้รวบรวมความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีข้อมูลและการทำงานของฮิตาชิเข้าไว้ด้วยกันเพื่อทำให้ระบบสังคมเป็นระบบอัจฉริยะมากขึ้นและช่วยให้ชีวิตของพวกเราสะดวกสบายมากขึ้น Lumada จะใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเชื่อมตัวส่วนบุคคลทางดิจิทัล, เครื่องมือ, อุปกรณ์, สิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่ง และแหล่งอื่นๆ เพื่อกำหนดการคาดการณ์ ปรับส่วนประกอบของระบบทั้งหมดอีกเล็กน้อยโดยอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงการเคลื่อนย้ายของผู้คนและพัฒนาประสบการณ์ชีวิตคนเมืองให้ดียิ่งขึ้นไป

กำจัดปัญหาการรอลิฟต์ให้หมดไป

ลองจินตนาการถึงวันที่ไม่ต้องกังวลและรอคอยลิฟต์ที่ล่าช้าดูสิ จะเป็นอย่างไรถ้าหากลิฟต์สามารถรับรู้ความต้องการของคุณได้ รอคุณ และพาคุณไปยังชั้นที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ถึงมันจะดูห่างไกลและเป็นไปไม่ได้ แต่ปัจจุบันก็ได้เกิดขึ้นจริงแล้วที่นี่

การพัฒนาประสิทธิภาพของเครือข่ายรางรถไฟ

ขณะที่กำลังมีการขยับขยายออกไป เครือข่ายรางรถไฟจะช่วยให้การใช้ชีวิตห่างไกลจากตัวเมืองนั้นมีความสะดวกสบายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงอันจะก่อให้เกิดการล่าช้าเล็กน้อยซึ่งทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างแทบจะหยุดนิ่งอันเนื่องมาจากความยาวและความซับซ้อนของเส้นทางรางรถไฟ ฮิตาชิได้จัดการกับปัญหานี้โดยการพัฒนาระบบที่ช่วยรักษาตารางเวลาให้แน่นอนได้แม้กระทั่งกับเครือข่ายที่ซับซ้อนที่สุด ระบบจะตรวจสอบการทำงานของรถไฟตามเวลาจริงและส่งข้อมูลล่าสุดให้แก่ผู้โดยสารหากเกิดปัญหาขึ้นกับตารางเวลา รวมถึงเส้นทางที่เร็วที่สุดเมื่อมีตัวเลือกให้เลือกใช้หลายเส้นทาง

คาดการณ์วิธีการระบายความแออัดของผู้คน

อาจจะเป็นสิ่งที่ยากในการพยายามเดินทางไปถึงจุดหมายโดยที่กำลังโดนคลื่นฝูงชนผลักดันไปตามกระแส ซึ่งนี่ยังไม่รวมถึงความตื่นกลัวอีกด้วย ฮิตาชิได้ทำบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยการพัฒนาระบบที่สามารถแปรเปลี่ยนได้ในบริเวณที่มีผู้คนหนาแน่น, สถานีรถไฟ และสี่แยกเพื่อจดจำและวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและคาดการณ์พฤติกรรมของพวกเขาเหล่านั้นล่วงหน้า ระบบจะช่วยรักษาความปลอดภัย แสดงให้ผู้คนเห็นถึงวิธีที่สามารถไปถึงจุดหมายที่ต้องการได้ และลดความแออัดโดยใช้บริการตามจุดต่างๆ ให้เหมาะสมด้วยการวิเคราะห์การสัญจรของคนเดินทาง

เปิดรับคำแนะนำเพื่อก้าวสู่เมืองแห่งอนาคต เปิดรับคำแนะนำเพื่อก้าวสู่เมืองแห่งอนาคต

ฮิตาชิมีสถิติที่แข็งแกร่งสำหรับการส่งมอบระบบโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมมากมายสำหรับการวางแผนชีวิตในเมือง
เทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการสำหรับควบคุมและดำเนินการระบบเหล่านี้ และเทคโนโลยีข้อมูลที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการคาดการณ์
นี่ เราได้แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของฮิตาชิเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมทางสังคมในการพัฒนาชีวิตในสังคมเมืองโดยใช้ประโยชน์จากการผสมผสานเทคโนโลยีข้อมูลและเชิงปฏิบัติการเข้าไว้ด้วยกัน