Skip to main content

นวัตกรรมเพื่อสังคม

ธุรกิจด้านการจัดการพลังงานมีบทบาทเป็นศูนย์กลางสำคัญในโครงการร่วมมือเพื่อพัฒนาสังคมเมืองให้ก้าวไกลในประเทศมาเลเซีย

ปัจจุบันนี้ฮิตาชิกำลังวางแผนโครงการประหยัดพลังงานสำหรับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย โรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่บริษัท Sunway Group เป็นเจ้าของ โดยบริษัทนี้ประกอบธุรกิจหลายประเภทที่มีความเกี่ยวพันกับการพัฒนาสังคมเมือง ในขั้นแรกของโครงการนี้ ฮิตาชิได้ดำเนินการวิจัยสาธิตการอนุรักษ์พลังงานที่อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท Sunway เพื่อแก้ไขปัญหาท้าทายต่างๆ โดยความร่วมมือกับ Sunway Group ฮิตาชิมีความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเมืองในประเทศมาเลเซียให้ก้าวสู่อนาคตที่ดี

การนำความเชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงานมาใช้ในการช่วยให้บรรลุเป้าหมายเป็นสังคมที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำ

ตั้งแต่การก่อตั้งบริษัท Hitachi Sunway Information Systems ในเดือนเมษายน 2013 ซึ่งเป็นความร่วมมือในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งบริษัท Sunway Group และฮิตาชิก็ได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อก้าวไปข้างหน้าด้วยกันและเสริมความแข็งแกร่งในความร่วมมือให้มากยิ่งขึ้นขยายไปในหลายภาคส่วน
ในปี 2015 ได้มีการเปิดตัวความร่วมมือทางธุรกิจร่วมกันในด้านการจัดการพลังงาน ทั้งสองบริษัทจะร่วมมือในการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำในประเทศมาเลเซียโดยการนำเอาโซลูชันการประหยัดพลังงานชั้นนำของฮิตาชิมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้ได้ผลดีที่สุดสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่บริษัท Sunway Group เป็นเจ้าของและดำเนินการ
ขั้นตอนแรกในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการของอุปกรณ์ให้ได้ผลดีที่สุดตามการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท Sunway Group ที่ได้บรรลุเป้าหมายการลดการใช้พลังงานได้อย่างชัดเจน ผลของความพยายามในการร่วมมือที่ตามมาจะช่วยประชาสัมพันธ์โครงการประหยัดพลังงานสำหรับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย และทดสอบการนำระบบการจัดการพลังงานแบบหลอมรวมมาใช้กับโรงแรม โรงพยาบาล และห้างสรรพสินค้า
ฮิตาชิยังได้นำโซลูชันไปใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความปลอดภัยและการคุ้มกันภัยที่ห้างสรรพสินค้าด้วย ความพยายามเหล่านี้จะอยู่บนฐานของเทคโนโลยีต่างๆ ที่ช่วยวิเคราะห์การเดินเท้าของผู้คนเพื่อช่วยในการสนับสนุนความพยายามทางการตลาด และเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าเพื่อช่วยในการสนับสนุนโซลูชันด้านความปลอดภัย
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสังคมเมืองแบบหลอมรวมที่นำเอาความเชี่ยวชาญทางธุรกิจด้านการจัดการพลังงานของฮิตาชิมาใช้ในตลาดอาเซียน ตอนนี้ได้มีการดำเนินการตามความพยายามเพื่อพัฒนาชุมชนต่างๆ ที่ซึ่งผู้คนสามารถอาศัยอยู่ได้ด้วยความสงบและสะดวกสบาย

  • ลูกค้า: Sunway Group
  • สายธุรกิจ: บริษัท Sunway Group เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลายประเภทตั้งแต่การก่อสร้างไปจนถึงการปฏิบัติการและการจัดการด้านที่อยู่อาศัย โรงแรม สิ่งอำนวยความสะดวกแบบค้าปลีก และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ