Salte a conteúdo principal

Hitachi

Cải Tiến Xã Hội

Thông tin về Đổi mới vì Xã hội

ĐỔI MỚI VÌ XÃ HỘI LÀ GÌ?

Cùng chung tay tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn.

Có thể những thách thức xung quanh chúng ta dường như không thể vượt qua. Nhưng khi kết hợp lại, cùng nhau suy nghĩ trên quy mô toàn cầu, chúng ta có thể tạo nên những giải pháp mới cho các vấn đề xã hội. Thông qua sáng tạo hợp tác, chúng tôi đang biến những ý tưởng tuyệt vời đó thành hiện thực rõ ràng. Tại Hitachi, chúng tôi nỗ lực tạo nên những môi trường và tình huống giúp nuôi dưỡng tư duy tổng thể - để có được câu trả lời tốt hơn cho những thách thức và đảm bảo chất lượng cuộc sống tốt hơn.

XÃ HỘI

Hitachi luôn tận tâm trong việc tạo nên những giải pháp xã hội để đem đến lợi ích cho xã hội.

Chính phủ

Gia tăng áp lực để đảm bảo kinh tế tăng trưởng bền vững

Doanh nghiệp

Xem xét số liệu về tính hiệu quả lâu dài của công ty

Cộng đồng

Cộng đồng / Người dùng / Bệnh nhân / Công dân: Nâng cao quyền sở hữu, cam kết và quyền lợi

GIẢI PHÁP TỔNG THỂ

CNTT
+

Mở đường cho những khả năng vô tận.

Phương châm Đổi mới vì Xã hội của chúng tôi giải quyết những vấn đề mà xã hội và khách hàng phải đối mặt bằng cách kết hợp CNTT tiên tiến với công nghệ hạ tầng để có thể cung cấp những giải pháp tổng thể. Khi có chuyên môn về cả hai lĩnh vực này, bạn có thể tạo nên sự thay đổi trên quy mô toàn cầu.