Skip to main content

Hitachi

นวัตกรรมเพื่อสังคม

เกี่ยวกับนวัตกรรมทางสังคม

นวัตกรรมทางสังคมคืออะไร

ร่วมสร้างสรรค์อนาคตที่ดีขึ้นไปด้วยกัน

ความท้าทายที่รายล้อมอยู่รอบตัวเรานั้นดูเหมือนยากที่จะเอาชนะได้ แต่หากเรามาร่วมมือกันโดยคำนึงถึงโลกในภาพรวม เราจะสามารถคิดค้นวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆ ให้กับปัญหาทางสังคมได้ ด้วยการสร้างสรรค์ร่วมกัน เราจะสามารถเปลี่ยนแนวคิดดีๆ ให้กลายเป็นความจริงที่ส่งผลในเชิงบวกได้ ที่ฮิตาชิ เรามุ่งมั่นสร้างสภาพแวดล้อมและสภาพการณ์ที่ช่วยเกื้อหนุนการคิดในภาพรวม เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายและรับประกันคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

สังคม

ฮิตาชิอุทิศตนให้กับการสร้างโซลูชั่นทางสังคมเพื่อประโยชน์ของสังคม

ภาครัฐ

มีความกดดันมากขึ้นสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

บริษัท

กำลังพิจารณาเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานขององค์กรในระยะยาว

ชุมชน

ชุมชน / ผู้ใช้ / ผู้ป่วย / พลเมือง: ความเป็นเจ้าของ การมีส่วนร่วมและความสนใจเพิ่มขึ้น

โซลูชั่นแบบครบวงจร

เทคโนโลยีสารสนเทศ
+

ปูทางไปสู่ความเป็นไปได้ไม่สิ้นสุด

ธุรกิจนวัตกรรมทางสังคมของเราช่วยแก้ปัญหาที่สังคมและลูกค้าเผชิญอยู่ด้วยการผสมผสานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นสูงเข้ากับเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐาน ที่ช่วยให้เรานำเสนอโซลูชั่นแบบเบ็ดเสร็จได้ เมื่อคุณมีความเชี่ยวชาญทั้งสองด้าน คุณสามารถสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ในระดับโลกได้