Skip to main content

Hitachi

นวัตกรรมเพื่อสังคม

อนาคตทางการเงินสร้างสรรค์ได้ร่วมกัน

เมื่อบริษัทฯ ต้องเผชิญความท้าทายทางการเงิน วกเขาจาเป็นต้องมีบริการทางการเงินที่ดีที่สุด เพื่อช่วยให้ประสบความสาเร็จ ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านปัญญาประดิษฐ์ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และด้านบล็อกเชนของฮิตาชิ ทาให้เราสามารถสร้างสรรค์ดิจิตอลโซลูชั่น ที่ช่วยให้สถาบันการเงินต่างๆ สามารถตรวจสอบ วิเคราะห์ และปรับตัวเข้ากับตลาดที่มีความซับซ้อนได้ ซึ่งมากไปกว่าแค่ช่วยให้ธุรกรรมการเงินเป็นไปได้อย่างราบรื่น แต่ยังช่วยค้นหาหุ้นส่วนธุรกิจที่เหมาะสมที่สุด เพื่อสร้างการปฏิวัติโลกทางการเงิน

อนาคตของการดูแลสุขภาพสร้างสรรค์ได้ร่วมกัน

มนุษย์ปรารถนาที่จะมีชีวิตที่เปี่ยมสุข ทั้งร่างกายและจิตใจ ฮิตาชิจึงสรรค์สร้างนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพร่วมกับชุมชนต่างๆ ทั่วโลกด้วยความก้าวหน้าของโซลูชั่นทางการแพทย์ ยิ่งไปกว่านั้น แพลตฟอร์ม IoT จากฮิตาชิ ยังช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อและบูรณาการทรัพยากรด้านการรักษาพยาบาลเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด ได้ในทุกที่และทุกเมื่อที่ต้องการที่สามารถวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จาเป็นในการรักษาและพยาบาลผู้ป่วยแบบเรียลไทม์

อนาคตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันได้

ปัจจุบันนี้ ผู้ผลิตกำลังมองหาวิธีใหม่ๆ เพื่อการตอบสนองที่ดีกว่าต่อตลาดอันซับซ้อน ด้วยแพลตฟอร์ม IoT ของฮิตาชิ เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้จากหลายบริษัท ช่วยให้พวกเขาสามารถแบ่งปันกำลังคน สินค้าและทักษะความรู้เพื่อใช้ขีดความสามารถให้เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า เพราะการทำงานร่วมกันในวันนี้นำมาซึ่งแนวคิดใหม่ๆ เพื่ออนาคตที่ดีกว่า

ด้วยเทคโนโลยี AI
อนาคตสร้างสรรค์ได้ร่วมกัน

การประดิษฐ์เครื่องมือ ช่วยนำเราไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เสมอ AI จากฮิตาชิ คือเครื่องมือที่จะพลักดันโลกธุรกิจให้ก้าวไปได้ไกลยิ่งขึ้น วันนี้ เราช่วยทำให้ธุรกิจมากมายประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย ทั้งพัฒนาความสามารถในการผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มความสุขให้กับคุณ ง่ายๆ แค่คุณกำหนดเป้าหมาย และก้าวไปกับเทคโนโลยี AI จากฮิตาชิ ร่วมค้นพบทุกความเป็นไปได้ด้วยกัน

อนาคตสร้างสรรค์ได้ร่วมกัน

นวัตกรรมทางสังคมเริ่มต้นขึ้นด้วยไอเดียใหม่ ด้วยหนึ่งความคิดง่ายๆ ที่มีพลังเปลี่ยนแปลงโลก สำหรับฮิตาชิ เราเปลี่ยนความเป็นไปได้เหล่านี้ให้กลายเป็นจริงด้วยเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่ล้ำหน้าและการแก้ปัญหาในระดับโครงสร้างพื้นฐาน แต่เราไมได้ทำสิ่งนี้เพียงลำพัง เราได้ทำผ่านระบบปฏิบัติการการร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเราได้นำนักคิดและนักปฏิบัติมาร่วมเร่งความเร็วให้กับนวัตกรรมทางสังคม เพื่อทำงานอย่างชาญฉลาด, รวดเร็ว และสร้างสรรค์ สู่อนาคตที่ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิม

อนาคตสร้างสรรค์ได้ร่วมกัน

นวัตกรรมทางสังคมเริ่มต้นขึ้นด้วยไอเดียใหม่ ด้วยหนึ่งความคิดง่ายๆ ที่มีพลังเปลี่ยนแปลงโลก สำหรับฮิตาชิ เราเปลี่ยนความเป็นไปได้เหล่านี้ให้กลายเป็นจริงด้วยเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่ล้ำหน้าและการแก้ปัญหาในระดับโครงสร้างพื้นฐาน แต่เราไมได้ทำสิ่งนี้เพียงลำพัง เราได้ทำผ่านระบบปฏิบัติการการร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเราได้นำนักคิดและนักปฏิบัติมาร่วมเร่งความเร็วให้กับนวัตกรรมทางสังคม เพื่อทำงานอย่างชาญฉลาด, รวดเร็ว และสร้างสรรค์ สู่อนาคตที่ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิม

นวัตกรรมทางสังคมคืออะไร

ดูกิจกรรมนวัตกรรมทางสังคมของฮิตาชิ

เรียนรู้เพิ่มเติม