Skip to main content

Hitachi

นวัตกรรมเพื่อสังคม

ด้วยวิทยาการหุ่นยนต์
อนาคตสร้างสรรค์ได้ร่วมกัน

เมื่อได้ยินคำว่า "วิทยาการหุ่นยนต์" คุณนึกถึงอะไร ภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์ หรือคำว่า "โอกาส" ? ด้วยพลังสร้างสรรค์จากแพลตฟอร์ม IoT (Internet of Things) ช่วยให้หุ่นยนต์ของฮิตาชิ สามารถเข้าถึงข้อมูลแบบทันทีได้ อีกทั้งยังสามารถสื่อสารระหว่างกัน รวมทั้งทำงานร่วมกับมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพวกเรา จากนี้ไป เมื่อเอ่ยถึง วิทยาการหุ่นยนต์ คุณจะเห็นถึงโอกาสความสำเร็จที่เป็นไปได้ร่วมกันกับเรา

ด้วยเทคโนโลยี AI
อนาคตสร้างสรรค์ได้ร่วมกัน

การประดิษฐ์เครื่องมือ ช่วยนำเราไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เสมอ AI จากฮิตาชิ คือเครื่องมือที่จะพลักดันโลกธุรกิจให้ก้าวไปได้ไกลยิ่งขึ้น วันนี้ เราช่วยทำให้ธุรกิจมากมายประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย ทั้งพัฒนาความสามารถในการผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มความสุขให้กับคุณ ง่ายๆ แค่คุณกำหนดเป้าหมาย และก้าวไปกับเทคโนโลยี AI จากฮิตาชิ ร่วมค้นพบทุกความเป็นไปได้ด้วยกัน

อนาคตสร้างสรรค์ได้ร่วมกัน

นวัตกรรมทางสังคมเริ่มต้นขึ้นด้วยไอเดียใหม่ ด้วยหนึ่งความคิดง่ายๆ ที่มีพลังเปลี่ยนแปลงโลก สำหรับฮิตาชิ เราเปลี่ยนความเป็นไปได้เหล่านี้ให้กลายเป็นจริงด้วยเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่ล้ำหน้าและการแก้ปัญหาในระดับโครงสร้างพื้นฐาน แต่เราไมได้ทำสิ่งนี้เพียงลำพัง เราได้ทำผ่านระบบปฏิบัติการการร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเราได้นำนักคิดและนักปฏิบัติมาร่วมเร่งความเร็วให้กับนวัตกรรมทางสังคม เพื่อทำงานอย่างชาญฉลาด, รวดเร็ว และสร้างสรรค์ สู่อนาคตที่ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิม

การวิเคราะห์

ทุกวันนี้ เราถูกรายล้อมด้วยข้อมูลจำนวนมากจนนึกไม่ถึง มากกว่าที่เราจะรู้ว่าควรทำอย่างไรกับมัน จะเป็นอย่งไรหากเราสามารถนำข้อมูลทั้งหมดนี้มาทำให้เกิดประโยชน์มากขึ้น? สำหรับฮิตาชิ เราผสมผสาน, วิเคราะห์ และทำความเข้าใจความหมายเชิงบริบทของข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดของโลกเหล่านี้ ปัจจุบัน โลกยุคใหม่จำเป็นต้องเข้าใจข้อมูลในระดับลึกขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นเราจึงพัฒนาระบบปฏิบัติการการวิเคราะห์ชั้นยอดสำหรับยุคดิจิตอล ด้วยการผสมผสานปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ขั้นสูง เราจึงสามารถใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการค้นหาความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและในการร่วมสร้างสรรค์แนวทางเชิงนวัตกรรมในยุคของอินเตอร์เน็ตเพราะส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของเราก็คือการเร่งสร้างนวัตกรรมทางสังคมเพื่ออนาคตที่ดียิ่งขึ้น

อนาคตสร้างสรรค์ได้ร่วมกัน

นวัตกรรมทางสังคมเริ่มต้นขึ้นด้วยไอเดียใหม่ ด้วยหนึ่งความคิดง่ายๆ ที่มีพลังเปลี่ยนแปลงโลก สำหรับฮิตาชิ เราเปลี่ยนความเป็นไปได้เหล่านี้ให้กลายเป็นจริงด้วยเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่ล้ำหน้าและการแก้ปัญหาในระดับโครงสร้างพื้นฐาน แต่เราไมได้ทำสิ่งนี้เพียงลำพัง เราได้ทำผ่านระบบปฏิบัติการการร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเราได้นำนักคิดและนักปฏิบัติมาร่วมเร่งความเร็วให้กับนวัตกรรมทางสังคม เพื่อทำงานอย่างชาญฉลาด, รวดเร็ว และสร้างสรรค์ สู่อนาคตที่ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิม

นวัตกรรมทางสังคมคืออะไร

ดูกิจกรรมนวัตกรรมทางสังคมของฮิตาชิ

เรียนรู้เพิ่มเติม