Skip to main content

Hitachi

นวัตกรรมเพื่อสังคม

อนาคตสร้างสรรค์ได้ร่วมกัน

นวัตกรรมทางสังคมเริ่มต้นขึ้นด้วยไอเดียใหม่ ด้วยหนึ่งความคิดง่ายๆ ที่มีพลังเปลี่ยนแปลงโลก สำหรับฮิตาชิ เราเปลี่ยนความเป็นไปได้เหล่านี้ให้กลายเป็นจริงด้วยเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่ล้ำหน้าและการแก้ปัญหาในระดับโครงสร้างพื้นฐาน แต่เราไมได้ทำสิ่งนี้เพียงลำพัง เราได้ทำผ่านระบบปฏิบัติการการร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเราได้นำนักคิดและนักปฏิบัติมาร่วมเร่งความเร็วให้กับนวัตกรรมทางสังคม เพื่อทำงานอย่างชาญฉลาด, รวดเร็ว และสร้างสรรค์ สู่อนาคตที่ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิม

ความปลอดภัย

โลกของเราได้ถูกเชื่อมโยงติดต่อกันกว่าที่เคยเป็นมา ซึ่งจะนำเราไปสู่โอกาสและความเปราะบางใหม่ๆ แต่หากเราสามารถป้องกันเหตุร้ายไม่ให้เกิดขึ้นได้ล่ะ? ด้วยเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารอันล้ำหน้า เราได้ร่วมกันคิดค้นระบบรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งขึ้นสำหรับยุคแห่งการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งสามารถคาดเดาและป้องกันการคุกคามได้ ระบบป้องกันข้อมูลล้ำสมัยของฮิตาชิจะสร้างอนาคตที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ทั้งในชุมชนของเราและในโลกเทคโนโลยีสารสนเทศ นี่คือวิธีที่เราจะปกป้องโลกแห่งความจริงรวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลของเราให้ปลอดภัยพร้อมๆกับการผลักดันนวัตกรรมทางสังคมให้ก้าวไปข้างหน้าได้

การวิเคราะห์

ทุกวันนี้ เราถูกรายล้อมด้วยข้อมูลจำนวนมากจนนึกไม่ถึง มากกว่าที่เราจะรู้ว่าควรทำอย่างไรกับมัน จะเป็นอย่งไรหากเราสามารถนำข้อมูลทั้งหมดนี้มาทำให้เกิดประโยชน์มากขึ้น? สำหรับฮิตาชิ เราผสมผสาน, วิเคราะห์ และทำความเข้าใจความหมายเชิงบริบทของข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดของโลกเหล่านี้ ปัจจุบัน โลกยุคใหม่จำเป็นต้องเข้าใจข้อมูลในระดับลึกขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นเราจึงพัฒนาระบบปฏิบัติการการวิเคราะห์ชั้นยอดสำหรับยุคดิจิตอล ด้วยการผสมผสานปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ขั้นสูง เราจึงสามารถใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการค้นหาความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและในการร่วมสร้างสรรค์แนวทางเชิงนวัตกรรมในยุคของอินเตอร์เน็ตเพราะส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของเราก็คือการเร่งสร้างนวัตกรรมทางสังคมเพื่ออนาคตที่ดียิ่งขึ้น

อนาคตสร้างสรรค์ได้ร่วมกัน

นวัตกรรมทางสังคมเริ่มต้นขึ้นด้วยไอเดียใหม่ ด้วยหนึ่งความคิดง่ายๆ ที่มีพลังเปลี่ยนแปลงโลก สำหรับฮิตาชิ เราเปลี่ยนความเป็นไปได้เหล่านี้ให้กลายเป็นจริงด้วยเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่ล้ำหน้าและการแก้ปัญหาในระดับโครงสร้างพื้นฐาน แต่เราไมได้ทำสิ่งนี้เพียงลำพัง เราได้ทำผ่านระบบปฏิบัติการการร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเราได้นำนักคิดและนักปฏิบัติมาร่วมเร่งความเร็วให้กับนวัตกรรมทางสังคม เพื่อทำงานอย่างชาญฉลาด, รวดเร็ว และสร้างสรรค์ สู่อนาคตที่ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิม

นวัตกรรมทางสังคมคืออะไร

ดูกิจกรรมนวัตกรรมทางสังคมของฮิตาชิ

เรียนรู้เพิ่มเติม